Co napisał Kopernik ?

kopernik_co

CO NAPISAŁ KOPERNIK ?
wystawa fotografii rękopiśmiennych zapisków Mikołaja Kopernika odkrytych w drukach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie

Dawna dzwonnica na Wzgórzu Katedralnym
16. czerwiec – 30. październik 2015 r.

 Wystawa  prezentuje wielkoformatowe fotografie kart z ksiąg i inkunabułów, w których odnaleziono odręczne zapiski Mikołaja Kopernika. Notatki te, naniesione na marginesach ksiąg z dziedziny prawa kanonicznego, filozofii i teologii zachowały się m.in. w filozoficznym dziele Alberta Wielkiego, teologicznym dziele Jana Turrecrematy,  księdze sentencji Piotra Lombarda oraz w najstarszym inkunabule w zasobach Hosianum, wydanym w Rzymie w 1472 roku, należącym do wuja astronoma  -  Łukasza Watzenrode.

W książkach,  z których korzystał Mikołaj Kopernik,  zachowały się ślady jego lektury. Najczęstsze są to podkreślenia ważnych treści w tekście. Kopernik robił też schematyczny rysunek palca wskazującego. Jeśli odnajdywał błędy drukarskie, przekreślał błędne słowo i na marginesie pisał prawidłowe. Umieszczał także tzw. głosy dyspozycyjne – czyli wyjęte z tekstu wyrazy lub krótkie zdania mające ułatwić lekturę i  zapamiętywanie przeczytanego tekstu. Można również spotkać większe objętościowo notatki, które są refleksją Kopernika nad czytanym tekstem.

Kurator wystawy -  ks. mgr lic. Tomasz Garwoliński, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie.