Kolekcja dla Braniewa

Wystawa malarstwa
ze zbiorów artystycznych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie
p.t.

KOLEKCJA DLA BRANIEWA

udostępniana od maja do listopada 2004 r.

w dawnej dzwonnicy na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku.

2


„Kolekcja dla Braniewa” jest zbiorem dzieł sztuki darowanych lub przekazanych w depozyt Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie przez Narodową Galerię Sztuki „ZACHĘTA” oraz artystów ofiarowujących swoje prace poprzez Fundację im. M. Kopernika we Fromborku. Nazwa została zapożyczona z wystawy zorganizowanej przez Dulwich Picture Gallery w Londynie i Zamek Królewski w Warszawie pt. Kolekcja dla Króla. Był to pokaz obrazów nabywanych dla króla Stanisława Augusta, z myślą o utworzeniu w Polsce Galerii Narodowej.

Zamierzeniem twórców „Kolekcji dla Braniewa” było przypomnienie artystycznych tradycji miasta Braniewa w ubiegłych stuleciach oraz ułatwienie społeczności bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki wybitnych artystów współczesnych.