Kopernik na medalach i monetach

Medale i numizmaty poświęcone Mikołajowi Kopernikowi
ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

http://frombork.art.pl/pl/wp-content/uploads/sites/2/2013/12/kopernik_m_mmk.jpg

Medal wydany z okazji otwarcia Działu Historii Medycyny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Ewa Olszewska-Borys, brąz, 1989 r.


W działalności Mikołaja Kopernika oprócz astronomii czy medycyny, znalazły miejsce również zagadnienia monetarne. Rozmyślania na temat systemu pieniężnego doprowadziły Kopernika do napisania kilku traktatów, w których tłumaczył co to jest moneta, do czego służy i jak nią kierować. Sformułował w nich prawo polegające na wypieraniu z rynku pełnowartościowego pieniądza kruszcowego przez emisje monetarne o mniejszej jego zawartości. W literaturze specjalistycznej prawo to zostało nazwane „prawem Greshama”, od nazwiska angielskiego ekonomisty Thomasa Greshama mimo, że owe zjawisko opisał kilka lat po Koperniku. Obecnie to prawo nazywane jest „prawem Kopernika-Greshama”.

 

Jedna z kart Traktatu o biciu monety Mikołaja Kopernika

Jedna z kart Traktatu o biciu monety Mikołaja Kopernika

Nie dziwi więc fakt, że wśród licznych dowodów pamięci składanych Mikołajowi Kopernikowi na przestrzeni wieków, upamiętniano go również przez wybijanie medali, monet i emisji banknotów z jego podobizną, z okazji obchodów jubileuszy rocznic jego urodzin lub śmierci, fundacji pomników, czy muzeum jego imienia oraz zjazdu towarzystw związanych z różnymi dziedzinami jego wszechstronnej działalności.

Wypadająca w tym roku 540. rocznica urodzin, 470. rocznica śmierci oraz 470. rocznica wydania drukiem najważniejszego dzieła Mikołaja Kopernika jest bardzo dobrą okazją do przypomnienia najważniejszych medali, które powstały dla uczczenia wielkiego mieszkańca Frombork. Zbiór medali kopernikowskich we fromborskim muzeum obecnie liczy ponad 300 pozycji inwentarzowych i znajdują się w nim prawie wszystkie najważniejsze obiekty, które były wydawane dla uczczenia wielkiego astronoma.

Ponad 60 medali w ciekawy sposób udało się wyeksponować na wystawie Mikołaj Kopernik – życie i dzieło.

Marta Jagła


Medale Kopernikowskie do 1973 roku

Medale kopernikowskie z 1973 roku
Medale kopernikowskie wydane po 1973 roku
Monety i banknoty kopernikowskie