Spacer po niebie

globus


Mapy nieba ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Wystawa udostępniana w dawnym pałacu biskupim na Wzgórzu Katedralnym

od czerwca 2007 do kwietnia 2009 r.

Ilustracja z druku: Rost Johhan Leonhard, Atlas portatilis coelestis..., Norymberga 1723

Ilustracja z druku: Rost Johhan Leonhard, Atlas portatilis coelestis…, Norymberga 1723


Spoglądając w czyste, rozgwieżdżone niebo, trudno się nie zachwycić. Mimo, że dzisiaj wiemy o wiele więcej o budowie świata, niż wiedzieli nasi przodkowie, to patrząc w gwiazdy wciąż odczuwamy dotyk tajemnicy.

Używane przez nas obecnie nazwy gwiazdozbiorów półkuli północnej i w przybliżeniu ich rozmieszczenie na niebie pochodzą od starożytnych Rzymian, którzy z kolei przejęli je po Grekach. Konstelacje półkuli południowej w większości powstały, gdy w XVI wieku europejscy żeglarze odkrywali nowe lądy, a także nieznane dotąd układy gwiazd.

Wystawa Spacer po niebie przedstawia niebo widziane oczami naszych przodków.