Andrzej Graczykowski – obrazy

 Obraz 08_g
Zorganizowanej w ramach obchodów
sześćdziesięciolecia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Wystawę udostępniano w dawnej dzwonnicy na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku od 29 maja do końca 17 września 2008 r.


Tryptyk 01

Andrzej Graczykowski urodził się 9 maja 1947 roku w Gorzkowicach. W 1968 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. W latach 1968-1974 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom otrzymał w Pracowni Technik Metalowych prof. Leszka Rózgi .

W latach 1975-1983 był asystentem w Pracowni Technik Drzeworytniczych Katedry Grafiki Warsztatowej w macierzystej uczelni. W 1980 roku był współzałożycielem grupy artystycznej Corespondance des Arts (książka artystyczna).

Zajmuje się grafiką warsztatową, komputerową i malarstwem.

Tryptyk 02Andrzej Graczykowski, rysownik, grafik, malarz jest poetą, a jego dzieła rysowaną, drukowaną bądź malowaną poezją. To poezja bez słów, pełna metafor, analogii, aluzji, symboli i znaków.

Tematem każdego dzieła Autora jest człowiek w jego egzystencjalnych i kulturowych uwikłaniach, którego ukazuje, ale o niego nie walczy. Nie walczy także o sztukę – nie musi, gdyż w niej jest, i sztuka jest w nim – w jego lirycznej kresce czerni, bieli, czerwieni…

Jan Trojan

Tryptyk 03Twórczość Andrzeja Graczykowskiego oddaje żar pożądań zwykłych . Jego obrazy istnieją jak subtelny ślad pożegnanego Boga.

Henryk Szkop