Wojciech Cieśniewski – Ołtarze

Ołtarze

wystawa obrazów prof. Wojciecha Cieśniewskiego

w dawnej dzwonnicy na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku

27 czerwiec – 15 października 2011 r.

Studium do autoportretu, 2004 r.

Studium do autoportretu, 2004 r.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku przygotowało na wakacyjne miesiące kolejną wystawę z cyklu prezentującego współczesne malarstwo polskie. Z bogatej twórczości warszawskiego artysty Wojciecha Cieśniewskiego wybrane zostały obrazy w większości osadzone w obszarze sacrum, inspirowane malarstwem barokowym, zwłaszcza obrazami Caravaggia. Twórczość Caravaggia, mistrza, który do perfekcji opanował metodę wydobywania ostrym światłem postaci z ciemnego tła, określaną włoskim słowem chiaroscuro, promieniowała również na warsztaty malarskie warmińskiego dominium. W Bazylice Archikatedralnej we Fromborku znajduje się wykonana na desce kopia obrazu Caravaggia pt. Madonna dei Pellegrini, namalowanego w roku 1606 do ołtarza w kościele San Agostino w Rzymie.

Wystawa obrazów Wojciecha Cieśniewskiego we Fromborku nosi tytuł Ołtarze. Ołtarz pierwotnie znaczył miejsca przeżyć transcendentnych i wyrażania aktów religijnych, na którym składano ofiary dedykowane bóstwom. Ołtarze Cieśniewskiego nie uobecniają bóstwa i siły boskiej, nie są miejscem składania ofiar ani miejscem kultu. Ołtarze Wojciecha Cieśniewskiego są prezentacją wyborów dokonywanych przez człowieka i ich następstw, szczególnych przeżyć człowieka, jakie są mu dane po podjęciu działania. Stąd ołtarz Wiary i Nadziei, ołtarz Krzywdy, ołtarz Zbrodni i Szaleństwa i wreszcie ołtarz Pychy.

Artysta w swym pełnej dramatycznego kontrastu malarstwie podejmuje szczególny dialog z naturą ludzką, gdzie ma miejsce współbrzmienie dawnej sztuki i współczesnego podejścia artysty do treści ideowych i artystycznych dzieła.

Wojciech Cieśniewski urodzony w 1958 r. w Działdowie, po ukończeniu studiów matematycznych (1984 r.), postanowił uzupełnić swoje zainteresowania artystyczne i skierował swe kroki ku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w roku 1988 uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego wraz z aneksem z malarstwa ściennego pod kierunkiem Edwarda Tarkowskiego. W 1990 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w macierzystej pracowni. Od 2003 r. prowadził pracownię Rysunku, a następnie pracownię Malarstwa. Obecnie jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych, gdzie od 2005 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału Malarstwa. Jest założycielem Stowarzyszenia Wspierania Malarstwa Współczesnego i galerii Oficyna Malarska w Warszawie. Znakomite dzieła Wojciecha Cieśniewskiego można od wielu lat podziwiać w największych salonach wystawienniczych Polski i krajów zachodnich.

Wystawy indywidualne:

Kunstakademie w Düsseldorfie, Niemcy (1988), MKD Ratusz w Działdowie (1988), Muzeum Okręgowe w Ciechanowie (1989), Akademia Malarska w Siedlcach (1989), Galeria PSP w Olsztynie (1990), kościół św. Michała Archanioła w Piastowie (1990), Galeria PHU Rozmaitość w Działdowie (1991), Alpha Diagnostic w Warszawie (1992), Galeria LO w Działdowie (1992), Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1992), Brama, Agencja Artystyczna 3a w Warszawie (1993), Galeria Aspekty w Warszawie (1993), Galeria Prezydenta Warszawy (1994), Aula Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1996), BWA w Ciechanowie (1996), Pracownia Malarstwa ?Młyn? w Działdowie (1997), Firma Pożegnanie z Afryką w Łodzi (1998), Pracownia Malarstwa Młyn w Działdowie (1998), Pracownia Malarstwa Młyn w Działdowie (1999), Dom Kultury w Mrągowie (2001), Galeria DAP w Warszawie (2001), Galeria Aula w Warszawie (2002), Galeria Daviel-Medeco w Paryżu, Francja (2001), Pracownia Malarstwa Młyn w Działdowie (2002), Oficyna Malarska w Warszawie (2004), Oficyna Malarska w Warszawie (2005), Podziemia Kamedulskie w Warszawie (2005), Muzeum Narodowe w Warszawie (2006), Galeria Art New Media w Warszawie (2006), Art. & Design, Warszawa (2007), Galeria DAP Okręgu Warszawskiego ZPAP (2008), Galeria Stary Ratusz WBP w Olsztynie (2010).

Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz

c_SPOTKANIE SPOTKANIE, 2005 r.
c_ADORACJA_II ADORACJA, 2007 r.
c_ROZGORACZKOWANA ROZGORĄCZKOWANA,

2007 r.

c_PARIAS PARIAS, 2008 r.
c_ADORACJA_III ADORACJA III, 2009 r.