Heweliana

heweliusz


w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Ryciny

Portret Jana Heweliusza
Ryt. Lambertus Visscher wg A. Stecha, 1668 r.
Miedzioryt, 286×183 mm
Nr inw. MF/G/175
Frontispis z dzieła: J. Hevelius, Firmamentum Sobiescianum, Gedanum 1690
Ryt. Carol de la Haye wg A. Stecha, ok. 1687 r.
Miedzioryt, 306×376 mm
Nr inw. MF/G/177
Frontispis z dzieła: J. Hevelius, Prodromus Astronomiae, Gedanum 1690
Ryt. Carol de la Haye wg A. Stecha, ok. 1690 r.
Miedzioryt, 300×360 mm
Nr inw. MF/G/176
Księżyc, rycina pt. Placis Luna ad Oppositionem Vergentis Observata in 21* Gradu … GEDANI. Anno Christi 1644, Die 22 Januar bora 11 a merid. num.a Coniunctione veno 14 Diei Cure. z: J. Hevelius, Selenographia siva Lunae descriptio…, Gedanum 1647
Ryt. Jan Heweliusz
Miedzioryt, 202 x 172 mm
Nr inw. MF/G/216
Księżyc, rycina pt. Plenilunium AEstivum. Observatum. GEDANI In Quadrante Orientali circa J, et Limit Bor. z: J. Hevelius, Selenographia siva Lunae descriptio…, Gedanum 1647
Ryt. Jan Heweliusz
Miedzioryt, 200 x 172 mm
Nr inw. MF/G/217
Księżyc, rycina pt. Phasis Lune ab Oppositione rocentis. Observata, in 21* gradu II circa limit. A. GEDANI Anno Christi 1643, Die 26 Novemb. bora 11 a merid. num. ab Oppositione vero 6 Divi 2 Curent. z: J. Hevelius, Selenographia siva Lunae descriptio…, Gedanum 1647
Ryt. Jan Heweliusz
Miedzioryt, 200 x 172 mm
Nr inw. MF/G/218
Mapa nieba – półkula północna: Hocce Hemisphaerium Firmamenti Sobiestianum…, z: J. Hevelius, Prodromus Astronomiae cum Catalogo Fixarum et Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia, Gedanum 1690
Ryt. Carol de la Haye wg Andreas Stech
Miedzioryt, 515 x 515 mm
Nr inw. MF/G/410
Mapa nieba – półkula południowa: Hocce hemispherium australe…, z: J. Hevelius, Prodromus Astronomiae cum Catalogo Fixarum et Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia, Gedanum 1690
Rys. Andreas Stech, ryt. Karol de la Haye
Miedzioryt, 515 x 515 mm
Nr inw. MF/G/450
Mapa nieba – Senpentarius
J. Hevelius, Prodromus Astronomiae cum Catalogo Fixarum et Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia, Gedani : Typis Johannis-Zachariae Stollii, anno 1690.
Rys. Andreas Stech, ryt. Karol de la Haye
Miedzioryt,31 x 38 cm
Nr inw. MF/G/476
Mapa nieba – Gemini
J. Hevelius, Prodromus Astronomiae cum Catalogo Fixarum et Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia, Gedani : Typis Johannis-Zachariae Stollii, anno 1690.
Rys. Andreas Stech, ryt. Karol de la Haye
Miedzioryt, 31 x 38 cm
Nr inw. MF/G/477
Mapa nieba – Argo Navis
J. Hevelius, Prodromus Astronomiae cum Catalogo Fixarum et Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia, Gedani : Typis Johannis-Zachariae Stollii, anno 1690.
Rys. Andreas Stech, ryt. Karol de la Haye
Miedzioryt, 30,5 x 37,8 cm
Nr inw. MF/G/478
Znak graficzny wystawy pt. Jan Heweliusz
Ryt. Zbigniew Janeczek, 1984 r.
Akwaforta, akwatinta, 80 x 85 mm
Nr inw. MF/Gw/112

Starodruki

Hevelius Johannes, Descriptio cometae anno aerae Christ. MDCLXV exorti …, Gedanum 1666
Nr inw. MF/SD/2
Dzieło z księgozbioru Heweliusza z jego autografem:
Copernicus Nicolaus, Astronomia Instaurata Libris sex comprehensa, qui de Revolutionibus orbium caelestium inscribuntur. Nunc demum post 75 ab obitu authoris annum integritati suae restituta, Notisque illustrata, opera et studio D. Nicolai Mulerii …, Amstelrodanum 1617
Nr inw. MF/SD/ 321
Dzieło z księgozbioru Heweliusza z jego autografem:
Kepler Joannes, Eclogae chronicae ex epistolis doctissimorum aliquot virorum et suis multis…, Francofurti 1615
Nr inw. MF/SD 103
Dzieło z wykresami astronomicznymi rytowanymi przez Heweliusza:
Crüger Petrus, Doctrina astronomiae sphaerica. Praeceptis methodicis et perspicuis, per Globum, Tabulas Trigonometriam tam Veterem quam Logarithmicam, explicata ac demonstrata cum Tabulis ad eam pertinentibus, Dantiscum 1635
Nr inw. MF/SD/ 302
Zbiór listów i ich fragmentów dotyczących astronomii, pisanych do Jana Heweliusza przez różne osoby z całej Europy
Olhoff Johannes Eric, Excerpta ex literis illustrium, et clarissimorum virorum ad nobilissimum, ampliss. et consultiss. Dn. Johannem Hevelium Cons. Gedanensem perscriptis, judicia de rebus astrononicis ejusdemque scriptis exhibentia, Gedanum 1683
Nr inw. MF/SD/701
Dzieło astronomiczne kuzyna i współpracownika Jana Heweliusza
Hecker Joannis, Mercurius in Sole seu admonitio ad astronomos, geographos, rerumq; caelestium curiosos, de incursu Mercurii in discum Solis observando Anno Christi M DC LXXIV d. 6 Maji st.n., Gedanum 1672
Nr inw. MF/SD/44
Panegiryk z 1694 r. ku czci Jana Sobieskiego, omawiający konstelacje gwiazd nazwaną przez Heweliusza Tarczą Sobieskiego.
Schultz Joannes, Serenissimo atque potentissimo principi ac domino, domino Joanni III Polonarum Regi, Pio, Felici, Augusto Libertatis non Sarmaticae tantum, sed et Europaeae Libertatis Vindici ac Statori invictissimo, inter publicos Maji Mensis ac memoriâ pacis olivensis excitatos plausus et Communes ex restitutâ Regis Optimi Sanitate Laetitiae Vernae Sensus in Splendidâ Auditorum Coronâ, panegyris habita… Gedani 1694
Nr inw. MF/SD/240
Pierwszy rocznik czasopisma naukowego na ziemiach niemieckich. Zawiera m.in. obserwacji astronomicznych prace i opisy  obserwacji astronomicznych Jana Heweliusza – na str. 28 i 108 : obserwacje i pomiary zaćmienia Księżyca z sierpnia 1681 i lutego 1682 r., na str. 191 wnioski z obserwacji okultacji Aldebaran, a ponadto ekscerpty z innych tekstów i listów astronoma (dot. śledzenia komety i innych zjawisk.
Acta Eruditorum anno M.DC.LXXXII. publicata…, Lipsk 1682
Nr inw. MF/SD/787
Numer z drugiego rocznika Acta Eruditorum, zawiera m. in. artykuł Jana Heweliusza poświecony obserwacji komety z 1683 r.
Acta Eruditorum anno MDCLXXXIII publicata Lipsiae … Nr XI
Lugdunum Batavorum apud Danielem J. a Gelder, & J. A. de la Font, 1683.
Nr inw. MF/Sd/791
Numer z drugiego rocznika Acta Eruditorum, zawiera m.in. wiadomości o obserwacjach astronomicznych Jana Heweliusza. Tekst dotyczy koniunkcji Kiężyca i Aldebarana z 6 listopada 1683 r.
Acta Eruditorum anno MDCLXXXIII publicata Lipsiae… Nr XII
Lugdunum Batavorum apud Danielem Gaesbeeck, 1683
Nr inw. MF/Sd/792
Zbiór wiadomości i dokumentów dotyczących Jana Heweliusza, przedstawione w formie epistolarnej. W drugiej części omówienie dziel Heweliusza,  a na końcu edycja dokumentów związanych z autorem Selenograffi, m.in. list Colberta do astronoma. Na karcie tytułowej miedziorytowa podobizną medalu upamiętniąjacego Heweliusza , zaprojektowanego przez szwedzkiego medaliera Arvida Karlsteena. Na rozkładanej tablicy miedziorytowej przedstawienie epitafium astronoma, znajdującego się w gdańskim kościele św. Katarzyny.
Lengnich Carl Benjamin, Hevelius. Oder Anekdoten und Nachrichten zu Geschichte dieses grossen Mannes. In Briefen mit erlau Zusatzen und Beylagen. Gdańsk 1780.
Nr. inw. MF/SD/779
  Numer angielskiego czasopisma o wszechstronnym profilu naukowo-kulturalno-literackim, ukazującego się w latach 1747-1814.
Zeszyt z listopada 1799 r. otwiera artykuł poświęcony Janowi Heweliuszowi. Na tabl. mdz. portret Heweliusza wg obrazu A. Stecha, znajdującego się w oxfordzkiej Bodleian Library. Portret rytowany przez J. Baker.The Universal magazine for November 1799 . Vol. CV, Londyn 1799.
Nr inw. MF/Sd/788
  Omówienie rzadkich ksiąg o  instrumentach astronomicznych Jana Heweliusza wydanych w Gdańsku i poza nim (s.104-128; 138-171): Serpilius Georg, S.S. Verzeichnüß einer Rarer Bücher. I – II Stück. Frankfurt und Leipzig 1723.

Medale

Medal okolicznościowy poświecony pamięci Jana Heweliusza
Medalier: Johannes Höhn jun., 1687 r.
Srebro, średnica 54 mm
Nr inw. MF/N/215
Medal okolicznościowy poświęcony pamięci Jana Heweliusza
Wydany przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
Medalier: Ewa Olszewska-Borys, 1987 r.
Mosiądz pat., średnica 115 mm
MF/N/1060
Medal okolicznościowy poświęcony pamięci Jana Heweliusza,
Wydany przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne
Medalier: Krystyna Jeż-Kręcicka, 1987 r.
Biały metal, średnica 60 mm
Nr inw. MF/N/1112
Medal okolicznościowy poświęcony pamięci Jana Heweliusza,
Wydany przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne
Medalier: Janina Stefanowicz-Schmidt, 1987 r.
Mosiądz, średnica 60 mm
Nr inw. MF/N/1113
Medal okolicznościowy poświęcony pamięci Jana Heweliusza, Wydany z okazji 400 rocznicy urodzin Jana Hewliusza przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w 2011r.