Fundacje Kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej

Logo_MAW750 lat Warmińskiej Kapituły Katedralnej


Fundacje Kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej

wystawy_fundacjenowa wystawa

przygotowana przy udziale Muzeum Archidiecezji Warmińskiej

w dawnym pałacu biskupim na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku,

udostępniana od 10 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

Fragment ekspozycji

Fragment ekspozycji

Jubileusz 750-lecia Warmińskiej Kapituły Katedralnej jest ważnym wydarzeniem społecznym i kulturalnym, godnym upamiętnienia również przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

W centrum zainteresowania fromborskiego muzeum znajduje się przede wszystkim Mikołaj Kopernik, jego losy i dzieło, na tle epoki i w kontekście miejsca, w którym spędził większość swojego życia. Trzeba jednak pamiętać, że historia Wzgórza Katedralnego to nie tylko kanonik katedralny Mikołaj Kopernik, jeden z największych uczonych nowożytnej Europy. W miejscu tym od połowy XIII wieku nierozerwalnie związanym z historią kościoła i warmińskiej kapituły katedralnej, na przestrzeni wieków, zapisały się dziesiątki znakomitych, często wybitnych postaci, ludzi zasłużonych dla kościoła powszechnego, a także na polu nauki, literatury, kultury i polityki, osobowości wszechstronnie wykształcone i przybyłe z różnych części Europy. Wielu z nich było fundatorami dzieł sztuki do kościołów, głównie diecezji warmińskiej ale nie tylko.

Dziś, dzięki współpracy z nowopowstałym Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie mamy możliwość pokazania fragmentów wielkiej spuścizny, przede wszystkim artystycznej kanoników fromborskiej kapituły, spuścizny w postaci cennych zabytków sztuki sakralnej, która przemówi, miejmy nadzieję, do szerszej publiczności przypominając sentencję Ars longa vita brevis.

Wystawa pt. Fundacje Kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej jest przykładem możliwości i pożytecznego współdziałania muzealników świeckich z duchowieństwem archidiecezji warmińskiej, a inicjatywa ta, co warte jest podkreślenia, spotkała się ze zrozumieniem i wsparciem wojewódzkich władz samorządowych.

Henryk Szkop

Szczegółowe omówienie wystawy

Folderek

Ogólnopolska sesja naukowa

Skolity - ołtarz zamknięty

Renesansowy tryptyk z przedstawieniem Typus Apostolicae Eclesiae, z popiersiem fundatora kanonika Jana Hanowa, 1557 (szafa zamknięta i otwarta)Skolity, kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Obraz Jana Karola Schultza, Udzielenie sakry biskupiej księciu Józefowi von Hohenzollern-Hechingen przez biskupa sufragana Andrzeja Stanisława von Hatten w 1818 roku, 1835 r.

Obraz Jana Karola Schultza, Udzielenie sakry biskupiej księciu Józefowi von Hohenzollern-Hechingen przez biskupa sufragana Andrzeja Stanisława von Hatten w 1818 roku, 1835 r.

Dekoracja malarska kopuły kaplicy Zbawiciela katedry fromborskiej z I poł. XVIII w.

Dekoracja malarska kopuły kaplicy Zbawiciela katedry fromborskiej z I poł. XVIII w.