Dawne mapy i atlasy

ze zbiorów własnych

dmapa

    Wystawa udostępniana w dawnym pałacu biskupów
na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku w 2003 r.

Spis eksponatów

1. Mapa Śląska Sebastian Münster, Kosmografia, Bazylea 1550
2. Mapa Polski – Sarmacja Sebastian Münster, Kosmografia, Bazylea 1562
3. Mapa Polski Sebastian Münster, Kosmografia, Bazylea 1562
4. Mapa Polski wg Wacława Grodeckiego w: M. Kromer, Poloniae…,
Kolonia 1589
5. Mapa Polski wg Wacława Grodeckiego, XVI w.
6. Mapa Prus w: Gerard Mercator, Atlas sive cosmographica…,
Amsterdam 1594
7. Mapa Prus Kacper Henneberger, Królewiec 1629
8. Mapa Prus Starożytnych wg K. Hennebergera, XVII w.
9. Mapa Polski i Śląska Gerard Mercator, Amsterdam 1613
10. Mapa Prus Kasper Henneberger, XVII w.
11. Mapa Polski i Wlk. Księstwa Litewskiego A. Cellari, Regni Poloniae…, Amsterdam 1659
12. Mapa Polski J.E. Dahlberg, Norymberga 1669
13. Mapa Prus wg. K. Hennebergera w: P. de Dusburg, Chronicorum Preussiae…, Jena 1679
14. Mapa Polski William Berry, Londyn XVII w.
15. Mapa Prus wg K. Hennebergera w: K. Hartknoch, Alt-und neues Preussen…, Frankfurt 1684
16. Mapa Europy Mikołaj Vischer, Amsterdam XVII w.
17. Mapa Prus Jan Baptysta Homann, Norymberga 1701
18. Mapa Prus Jan Baptysta Homann, Norymberga 1701
19. Mapa Prus Georges Luis Le Rouge, Paryż 1742
20. Mapa Europy w: T. Meyer, Mathematische Atlas…, Augsburg 1745
21. Mapa Warmii Jan Fryderyk Endersch, Elbląg 1755
22. Mapa Polski Tobiasz Mayer, Norymberga 1757
23. Mapa Woj. Pomorskiego i Prus Elektorskich w: G. B. A. Rizzi-Zannoni, Carte de la Pologne…,
Paryż 1772
24. Mapa Prus F.L. Grüssefeld, Norymberga 1775
25. Mapa Niemiec Hugo Allardt, XVIII w.
26. Mapa Świata XVIII w.
27. Mapa Prus i Gdańska XVIII w.
28. Mapa Polski XVIII w.
29. Mapa Świata atlas szkolny, XIX w.
30. Mapa Świata wg Marcina Behama z 1492 r. w: Joachim Lelewel,
Geographie du Moyen Age…, Bruksela 1849
31. Mapa Warmii
(4 arkusze)
z F. L. Schroetter, F. B. Engelhardt, Karte von Ost-
Preussen… West-Preussen…, Berlin 1802-1812
32. Mapa Prus Wschodnich K. Flemming i F. Handtke, Głogów ok. 1920
33. Mapa Prus Zachodnich K. Flemming i F. Handtke
34. Mapa okolic Elbląga
i Malborka
Berlin 1922
35. Mapa okolic Braniewa
i Pilawy (Bałtijsk)
Berlin 1939
36. Mapa okolic Królewca Hanower, okres międzywojenny
37. Mapa Prus Wschodnich Berlin, stan z 1939 r.