Vox Animae Symphonialis

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na niezwykłe wydarzenie artystyczne, które będzie mieć miejsce w ramach Festiwalu Copernicus Open:

Vox Animae Symphonialis | Hildegard von Bingen #840retractavit
Głos Duszy Brzmiącej | Hildegard von Bingen #840reworked

koncert w formie performatywnego monodramu muzycznego na sopran i elektronikę.

vox animae

vox, sonus: Aleksandra Klimczak
visio: Dawid Zalesky
picturae: Piotr Pająk
habitu: Varvara Frol

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szpital św. Ducha (ul. Stara 6), 21 sierpnia (sobota), godz. 20.00.

Święta Hildegarda z Bingen (1098-1179) benedyktynka, mistyczka, wizjonerka, kompozytorka, reformatorka życia zakonnego, doktor Kościoła – osobowość niezwykle ważna dla epoki średniowiecza, stała się niespodziewanie istotną postacią dla ogarniętego chaosem myśli, zagubionego w poszukiwaniu własnej drogi do prawdy świata współczesnego.

Św. Hildegarda jest autorką 77 utworów liturgicznych, w których dominują antyfony, responsoria i hymny. Co ważne, nie tylko komponowała, ale także pisała o muzyce, zaś idea dźwięku/muzyczności/brzmienia/śpiewu stanowiła istotny element Jej wizji kosmosu i świata.  Według Hildegardy trwający w ruchu świat cechuje muzyczna harmonia. Poprzez śpiew anioły chwalą i kontemplują Boga, śpiew jest wręcz naturą aniołów, tym samym Lucyfer stanowi istotę, która ową muzyczną harmonię utraciła, jest wręcz nieprzyjacielem harmonii, diabłowi przynależy „diabelski skrzek”.

Człowiek zaś jest jednym z tonów harmonii wszechświata, posiadającym „symfoniczną duszę”, która współbrzmi z anielskimi chórami (Anima hominis symphoniam in se habet et symphonizans est tłum. Dusza ludzka zawiera w sobie symfonię i uczestniczy w symfonii). Niestety grzech pierworodny spowodował zmianę brzmienia ludzkiego głosu – głosu Adama, który był dźwięczny i słodki. Bóg dał jednak człowiekowi szansę powrotu do czystości głosu tworząc Kościół, w którym istota ludzka śpiewa „od nowa”, dowodząc swego powołania – współuczestniczenia w harmonii wszechświata.  

Twórcy muzycznej instalacji Vox Animae Symphonialis stworzyli spektakl, stanowiący z jednej strony hołd dla jakże wielowymiarowej, niezwykłej osobowości św. Hildegardy; z drugiej zaś strony przenoszący uczestników w obszar kompozytorskiej twórczości świętej (psalmy, antyfony, responsoria, sekwencje) i przestrzeń Jej wizji WSZECHświata, zastygłej nie tylko w zachowanych tekstach, ale także w wysmakowanych, „gęstych” od symboli miniaturach – pełniących funkcję wizualnego komentarza do mistycznych przeżyć.

W tekście korzystano z publikacji: B. Matusiak OP, Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki, Kraków 2003; M. Kowalewska, Bóg-Kosmos-Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Lublin 2007

 

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym wysoce artystycznym, duchowym misterium.

Ilość miejsca bardzo ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejszą rezerwację uczestnictwa:
-poprzez stronę: KLIK
-telefonicznie: 884 957 000

Uwaga! Nie przewidujemy miejsc siedzących, w wydarzeniu będzie można uczestniczyć stojąc lub (do czego zachęcają artyści) spacerując w przestrzeni Szpitala św. Ducha.