„Połączeni Dziedzictwem Kopernika” – Europejskie Dni Dziedzictwa 2022

Tegoroczna jubileuszowa 30. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie się pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”!

W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa mamy dla Państwa coś wyjątkowego. Nasze muzealne wydarzenie zatytułowaliśmy „Połączeni dziedzictwem Kopernika”. Poświęcone będzie 110. rocznicy utworzenia na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku pierwszej Izby pamiątkowej upamiętniającej postać Mikołaja Kopernika.

brachvogel

Cl. Langwald, Frauenburg – Ostpr,
Wnętrze Izby pamiątkowej poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, pocztówka z ok. 1920 r., MMK

Program wydarzenia 

17 września 2022 r.

Muzeum Mikołaja Kopernika
Gmach Główny (Dawny Pałac Biskupi) – Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8
Tytuł wydarzenia: Połączeni dziedzictwem Kopernika

12.00 – Otwarcie wystawy poświęconej 110. rocznicy utworzenia na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku pierwszej izby pamiątkowej upamiętniającej Mikołaja  Kopernika

Muzeum Pomnika Historii „Frombork – zespół katedralny”
Tytuł wydarzenia: Spoiwa, zworniki, ludzie

Wozownia Sztuk - ul. Katedralna 6
11.00 – Warsztaty kaligraficzne – pisanie piórem ściętym ze Zbigniewem Urbalewiczem – dzień 1 (zapisy: www.wozowniasztuk.pl)

Nowy Pałac Biskupi – ul. Katedralna 6
11.00, 12.00, 14.00 i 15.00 – Zwiedzanie wystawy “Dawni mieszkańcy i budowniczowie pałacu biskupiego” (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)

Bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja  – Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8
14.00 – Zwiedzanie poddasza (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)
16.00 – Przeboje Wielkiego Ekranu – koncert z okazji 50-lecia pracy twórczej Krzesimira Dębskiego w cyklu Wielcy Polacy w Historii (rezerwacja wejść: ww.bilety.muzeumfrombork.pl)

18 września 2022 r.
Wozownia Sztuk - ul. Katedralna 6
9.00 – Warsztaty kaligraficzne – pisanie piórem ściętym ze Zbigniewem Urbalewiczem – dzień 2

Bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja
14.00 – Zwiedzanie poddasza (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)

Nowy Pałac Biskupi – ul. Katedralna 6
11.00, 12.00, 14.00 i 15.00 – Zwiedzanie wystawy “Dawni mieszkańcy i budowniczowie pałacu biskupiego” (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)

Bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja  – Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8
14.00 – Zwiedzanie poddasza (rezerwacja wejść: www.bilety.muzeumfrombork.pl)

Organizatorzy wydarzenia:
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
Muzeum Pomnika Historii „Frombork – zespół katedralny”
Wozownia Sztuk