Kontakt

Dyrektor:  Henryk Szkop
frombork@frombork.art.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: MMKFrombork/SkrytkaESP

Zastępca Dyrektora:  Anna Zienkiewicz
a.zienkiewicz@frombork.art.pl

Główna Księgowa:  Elżbieta Dudek
e.dudek@frombork.art.pl

Kierownik Działu Dokumentacji
Jagoda Semków
j.semkow@frombork.art.pl

Kierownik Działu Historii Medycyny
dr Jowita Jagla
j.jagla@frombork.art.pl

Kierownik Działu Edukacji – Planetarium i Park Astronomiczny
Małgorzata Czupajło
m.czupajlo@frombork.art.pl

Kierownik Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego:
Weronika Wojnowska
w.wojnowska@frombork.art.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Teresa Pawluczuk
t.pawluczuk@frombork.art.pl

Samodzielne stanowisko ds. obronności, bezpieczeństwa publicznego, ochrony ppoż.,spraw związanych z zabezpieczeniem zbiorów w Muzeum
Bogdan Gruba
b.gruba@frombork.art.pl