Portrety Kopernika

Portret toruński z drugiej polowy XVI w.
Portret z epitafium w bazylice św. Jana w Toruniu z ok. 1580 r.
Portret z przed 1584 r. – Tobiasz Stimmer, drzeworyt
Portret z 1597 r. – Teodor de Bry, miedzioryt
Portret z przed 1668 r., Balthasar Moncornet, miedzioryt
   Portret epitafijny w katedrze fromborskiej z 1735 r
Portret Kopernika – miedzioryt z poł. XVII w.
Portret z obrazu nieznanego artysty z XVIII w.
Portret Kopernika, J. Ligber, miedzioryt, 1803 r.
Portret Mikołaja Kopernika, autor nieznany, staloryt, 1824 r.
Portret Mikołaja Kopernika, R. Cooper, litografia, ok. 1830 r.
Portret Kopernika, E. Scriven, miedzioryt, ok.1830 r.
Portret Mikołaja Kopernika, Conquy Ephraim wg Charles Durupta, staloryt, ok. 1830 r.
Portret Nicolo Copernico, Zez on Antonio wg Ruo Gennano, litografia, 1835 r.
Portret Nicolaus Copernikus, Heinrich Wilhelm Teichgräber, litografia, 1839 r.
Portret Kopernika, Jan Baptista Scheffer, litografia, XIX w.
Portret Kopernika, Antoni Oleszczyński, staloryt, 1843 r.
Portret Kopernika, C. Barth, miedzioryt, 1855 r.
Portret z obrazu Jana Matejki – k. XIX w.
Portret Kopernika, Adam Grabowski, litografia, początek XX w.
Portret z 1923 r. – Leon Wyczółkowski, rysunek
M300_k Portret Kopernika z XIX w.