700 lat miasta Fromborka

700 lat miasta Fromborka

nowa wystawa czasowa

w dawnym pałacu biskupim na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku,

udostępniana od 8 lipca 2010 r. do 10 sierpnia 2013 r.

Wystawę przygotował zespół pracowników Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Autorem scenariusza i kuratorem wystawy jest kustosz Jagoda Semków, autorem projektu plastycznego: Piotr Milewski, oprawa graficzna wystawy: kustosz Janusz Goliński, projekt zaproszeń na wystawę: Zbigniew Janeczek.

700lat_w1    700lat_w

Otwarcie wystawy w dniu 8 lipca 2010 r.: Kurator wystawy Jagoda Semków, Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyna Lewańska, Przewodniczacy Rady Miasta i Gminy Frombork Bogdan Jussis, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Braniewo Zbigniew Wiernasz.

Wystawa czasowa przygotowywana została w związku z 700 rocznicą nadania praw miejskich Fromborkowi. Ekspozycja obejmuje kilka działów, które miały znaczenie w historii rozwoju miasta. Dotyczy to zarówno powstających tu obiektów, rozwijających się rzemiosł i życia gospodarczego, ale także kolejnych odbudów zniszczeń, powstałych na skutek wojen na przestrzeni wieków.

Ważne miejsce w 700 letniej historii miasta zajmuje do dziś istniejąca XVI-wieczna wieża wodna, która mieściła we wnętrzu urządzenia wodociągowe i zachowana część kanału Kopernika, jako przykład urządzeń hydrotechnicznych, działających w mieście aż do połowy XVIII w.

Kolejnym tematem, prezentowanym na wystawiejest kościół parafialny św. Mikołaja, jego etapy rozwoju, zniszczenia i odbudowy. Po raz pierwszy będą pokazane zdjęcia przedstawiające wyposażenia wnętrza kościoła, które zostało doszczętnie spalone w 1945 r.

Następny temat, to rozwój rybołówstwa, rzemiosł a także kolejnictwa, aptekarstwa i poczty. Eksponaty, które znalazły się na wystawie reprezentują różne dziedziny życia i powstawały przez cały okres rozwoju miasteczka. Chciano pokazać wyłącznie te zabytki, które pochodzą z Fromborka: wydobyte podczas prac archeologicznych, pozostawione w budynkach dawnych mieszkańców lub przekazywane do miejscowego muzeum.

Inną grupę zabytków stanowią dokumenty obrazujące najnowszą historię miasta, czas odbudowy po II wojnie światowej i udział harcerzy w akcji pod nazwą OPERACJA 1001 Frombork. Pokazano także dzieła sztuki (rysunki, grafikę i malarstwo) z widokami Fromborka na przestrzeni wieków.

Zostało także przygotowane KALENDARIUM, które w największym skrócie przytacza najważniejsze wydarzenia w miasteczku.

Jagoda Semków

Szczegółowe omówienie wystawy

Frombork, przed 1584 r., grafika ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie

Frombork, przed 1584 r., grafika ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie

Frombork, widok z: Hartknoch Ch., Alt und Neues Preussen... Francofurtum et Lipsia, 1684 r., miedzioryt

Frombork, widok z: Hartknoch Ch., Alt und Neues Preussen… Francofurtum et Lipsia, 1684 r., miedzioryt

Frombork, widok od strony wschodniej z: Quast F.,Denkmale der Baukunst im Ermeland. Berlin 1852.

Frombork, widok od strony wschodniej z: Quast F.,Denkmale der Baukunst im Ermeland. Berlin 1852.

Karta pocztowa z ok. 1900 r., wysłana z Braniewa 27.09.1901 r. do Rhein w Badenii-Wirtembergii - została dostarczona już następnego dnia.

Karta pocztowa z ok. 1900 r., wysłana z Braniewa 27.09.1901 r. do Rhein w Badenii-Wirtembergii – została dostarczona już następnego dnia.

Frombork, widok z rynku miasta na kościół św. Mikołaja, początek XX w.

Frombork, widok z rynku miasta na kościół św. Mikołaja, początek XX w.

Frombork, ulica Kopernika, początek XX w.

Frombork, ulica Kopernika, początek XX w.

Centrum Fromborka uporządkowane po działaniach wojennych. Foto. Zbigniew Grabowski, 1953 r.

Centrum Fromborka uporządkowane po działaniach wojennych. Foto. Zbigniew Grabowski, 1953 r.

Widok Fromborka z lotu ptaka, Foto Wiesław Stępień, 2008 r.

Widok Fromborka z lotu ptaka, Foto Wiesław Stępień, 2008 r.