Konferencja 2008

edd_banerKonferencja

Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce

Frombork 5 – 7 września 2008 r. pod patronatem Jacka Protasa
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
herb_woj_small


Sponsorzy: Zakład Energetyczny Toruń Energohandel Sp. z o.o. logoEH


Świat Kominków


Patronat medialny: Spotkania z Zabytkami; Świat kominków


kominkipiec_z_Fromborka     piec0

XVIII-wieczne piece kaflowe ze Wzgórza Katedralnego we Fromborku

Zdjęcia z konferencji

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w ramach obchodów sześćdziesięciolecia działalności organizuje konferencję naukową pt. Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce

Temat konferencji nie bez powodu wpisuje się w szeroki muzealny program rocznicowy. Tu, w obrębie kompleksu Wzgórza Katedralnego wraz z otaczającymi go kanoniami i zespołem poszpitalnym św. Ducha, w pomieszczeniach muzealnych oraz administrowanych przez kościół, znajduje się ogromne bogactwo zabytkowych urządzeń grzewczych, na które składają się: średniowieczne hypocausta, różnoczasowe kominki, barokowe piece kaflowe, unikatowy zespół XIX-wiecznych pieców berlińskich. Jedną z muzealnych kolekcji tworzą zabytki kaflarstwa, których trzon stanowi materiał ceramiczny pozyskany drogą wieloletnich badań archeologicznych, prowadzonych przez Instytut Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie. Ponadto pracownicy muzeum od lat prowadzą inwentaryzację XIX i XX- wiecznych pieców kaflowych na terenie Warmii, Mazur i Pomorza, a działania te, w latach 2002, 2005 i 2008, otrzymały wsparcie ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w postaci stypendiów.

Konferencja ma także na celu integrację środowiska muzealników poprzez nawiązanie kontaktów z muzeami z różnych stron Polski w omawianej dziedzinie. Głęboko wierzymy, że wymiana doświadczeń oraz wiedzy przyniesie nam wszystkim wiele korzyści i umożliwi realizację wspólnych projektów naukowych, co bez wątpienia korzystnie wpłynie na promowanie tej dziedziny wiedzy w całej Polsce.

Program konferencji

Dzień I – piątek, 05 września 2008 r. dawny zespół poszpitalny św. Ducha we Fromborku, ul. Stara 6, Frombork

9.00 – 10.00 REJESTRACJA przybyłych uczestników i gości. Zaproszenie na kawę.

10.00 – 10.30 OTWARCIE konferencji, powitanie uczestników przez dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Henryka Szkopa. Wystąpienie.

10.30 – 10.40 mgr Barbara Niemcewicz-Ledwoń, mgr Joanna Fonferek, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Piece na ekspozycji w Muzeum Archoelogiczno-Historycznym w Elblągu. Komunikat.

10.45 – 10.55 dr Justyna Słomska-Nowak, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Kilka uwag o XVIII-wiecznym piecu kaszubskim w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Komunikat.

11.00 – 11.20 dr Barbara Pospieszna, Muzeum Zamkowe w Malborku, Piece kaflowe na zamku malborskim. Referat.

11.25 – 11.35 Alina Sawicka, Muzeum Zamkowe w Malborku, Kolekcja miniatur zabytkowych pieców. Komunikat.

11.40 – 11.50 mgr Wiesława Chodkowska, mgr Jadwiga Wieczerzak, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Piece kaflowe w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Komunikat.

11.50 – 12.30 PRZERWA NA KAWĘ

12.30 – 12.50 mgr Monika Ostaszewska-Symonowicz, Muzeum Mazurskie w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Piece i kafle w zbiorach Muzeum Mazurskiego w Szczytnie. Referat.

13.00 – 13.20 Witold Hawajski, redaktor naczelny pisma „Świat kominków”, Piece kaflowe w Świecie Kominków. Referat.

13.25 – 13.35 mgr inż. Anita Jaśkiewicz-Sojak, konserwator miejski w Urzędzie Miasta Wejherowo, Piece kaflowe i ich ochrona w woj. Pomorskim. Referat.

13.35 – 13.45 mgr Piotr Ciszek, Manufaktura pieców kaflowych - Nakomiady. Komunikat.

13.50 – 14.00 dr Magdalena Sacha, Muzeum Regionalne w Krokowej, Piece kaflowe w pałacu w Krokowej k. Pucka. Komunikat.

14.00 – 15.00 PRZERWA NA POSIŁEK

15.05 – 15.25 mgr Anna Brochocka, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Zabytkowe piece i kafle w zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Referat.

15.30 – 15.50 mgr Ewa Czaplińska-Stec, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Piece kaflowe w spalonej kamienicy przy ul. Solskiego 17 w Słupsku. Referat.

15.55 – 16.10 mgr Beata Bielec-Maciejewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Piece kaflowe z XIX i XX wieku z Bydgoszczy. Komunikat.

16.15 – 16.35 mgr Maria Rudy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zasady postępowania konserwatorskiego w procesie konserwacji, restauracji i rewaloryzacji zabytkowych kafli stanowiących elementy pieca kaflowego. Referat.

16.35 – 17.05 PRZERWA NA KAWĘ

17.05 – 17.25 mgr Romualda Uziembło, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Nieznane piece w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Referat.

17.30 – 17.50 mgr Sylwia Tatara, Muzeum w Kwidzynie Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, Piece kaflowe w zbiorach Muzeum w Kwidzynie. Komunikat.

17.55 – 18.15 Halszka Granek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Problematyka restauracji i rekonstrukcji Pieca Wulkana z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Referat.

18.20 – 19.00 DYSKUSJA

20.30 – KOLACJA – SPOTKANIE TOWARZYSKIE


Dzień II – sobota, 06 września 2008 r. dawny zespół poszpitalny św. Ducha we Fromborku, ul. Stara 6, Frombork

8.00 – 9.00 ŚNIADANIE

9.05 – 9.25 mgr inż. Ziemowit Nowakowski, Firma zduńska Forest-Natura, Orzesze, Dawna i współczesna technika zduńska. Referat.

9.35 – 9.55 dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz, Muzeum w Rybniku, Piece w zbiorach muzeów śląskich. Referat.

10.00 – 10.20 mgr Beata Fekecz-Tomaszewska, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocławskie piece kaflowe. Referat.

10.25 – 10.45 mgr Kateriny Zisopulu-Bleja, mgr Piotr Wawrzyniak, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Piec w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Referat.

10.50 – 11.20 PRZERWA NA KAWĘ

11.30 – 11.50 mgr Ewa Leszczyńska, mgr Joanna Nowak, Pałałc w Rogalinie Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Dzieje pieców kaflowych w pałacu w Rogalinie. Referat.

11.55 – 12.15 mgr Beata Gajewska, Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy, Piece kaflowe w obiektach muzealnych na terenie Wielkopolski. Referat.

12.20 – 12.30 mgr Beata Gajewska, Muzeum Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy, Wyposażenie wnętrz pałacu w Dobrzycy w zabytkowe piece kaflowe oraz kopie pieców kaflowych. Komunikat.

12.35 – 12.55 mgr Dorota Berbelska. Muzeum Sztuki w Łodzi Oddział Rezydencja Księży Młyn (Pałac Herbsta), Prezentacja pieców kaflowych zachowanych w pałacu Herbsta w Łodzi. Referat.

13.00 – 13.20 dr Ewa Barylewska-Szymańska, mgr Wojciech Szymański, Dom Uphagena, Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Osiemanstowieczne piece gdańskie w dawnych i współczesnych zbiorach Domu Uphagena. Referat.

13.30 – 14.30 PRZERWA NA POSIŁEK

14.30 – 14.40 Zakład Energetyczny Toruń Energohandel Sp. z o.o. Toruń – wystąpienie sponsora.

14.45 – 15.05 dr Maria Dąbrowska, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Piec jako eksponat muzealny. Referat.

15.10 – 15.30 mgr Barbara Szelegejd, Muzeum Pałac w Wilanowie, Przyczynek do badań nad historią pieców w pałacu wilanowskim. Referat.

15.35 – 15.45 mgr Mariola Kwiatkowska, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Piece i kafle ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Komunikat.

15.50 – 16.10 mgr inż. Andrzej Karbowski, Zabytki Duże i Małe, Firma konserwatorska Kraków, Piece w kamienicy hipolitowskiej, Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Referat.

16.15 – 16.45 PRZERWA NA KAWĘ

16.50 – 17.10 mgr Bożena Kostuch, Muzeum Narodowe w Krakowie, Piece z domu Jana Matejki, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Referat.

17.15 – 17.35 dr Marta Trojanowska, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Piece kaflowe w pałacu biskupów unickich, dawnej siedzibie, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Referat.

17.40 – 18.00 mgr Lucyna Czarska, mgr Dorota Zahel, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Rekonstrukacja wczesnobarokowego pieca kaflowego w wielkiej izbie Kamienicy Brzykowskiej w Przemyślu. Referat.

18.00 – 18.30 DYSKUSJA

18.30 – 18.35 Zakończenie konferencji, wystąpienie dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

18.45 – 19.30 mgr Jagoda Semków, mgr Weronika Wojnowska, Piece kaflowe we Fromborku, zwiedzanie nowego pałacu biskupiego oraz wystaw w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Referat

20.00 – KOLACJA


Dzień III – niedziela 07 września 2008 r., objazd naukowy

9.00 – Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu – piece kaflowe

11.00 – Zespół pałacowy w Dobrocinie koło Morąga – piece kominki

15.00 – Muzeum Mazurskie w Szczytnie, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – piece i kafle ludowe

16.15 – Stara kaflarnia, dawna fabryka pieców braci Huhn w Biskupcu

17.45 – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie – piece kaflowe

18.45 – Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – piece kaflowe