Jan Paweł II – papież

Logo_MAW


JP2


Błogosławiony Jan Paweł II – Karol Józef Wojtyła

Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 r. Przyszedł na świat w rodzinie Karola i Emilii z Kaczorowskich Wojtyłów. W wieku 9 lat stracił matkę. Starszy brat Edmund, lekarz, zmarł w roku 1932 a ojciec, oficer Wojska Polskiego, w roku 1941.

Po ukończeniu nauki w liceum wadowickim, został studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1938. Po zajęciu Krakowa przez niemieckie wojska okupacyjne i zamknięciu Uniwersytetu Jagiellońskiego jesienią 1939 roku, młody Karol, dla uniknięcia deportacji do Niemiec, pracował najpierw w kamieniołomach a potem w fabryce chemicznej Solvay w latach 1940/1944.

Odpowiadając na rodzące się powołanie do kapłaństwa, od 1942 r. pobierał naukę tajnym seminarium krakowskim, prowadzonym przez arcybiskupa Krakowa, kard. Adama Stefana Sapiehę. Równocześnie był jednym z organizatorów tajnego „Teatru Rapsodycznego”.

Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie 1 listopada 1946 roku a następnie został wysłany do Rzymu, gdzie w roku 1948 dokończył studia doktoranckie z teologii. W roku 1948 powrócił do Polski i został skierowany do pracy duszpasterskiej, najpierw jako wikariusz w parafii Niegowić a potem jako współpracownik przy parafii Świętego Floriana w Krakowie. Był duszpasterzem akademickim do 1951 roku, następnie wykładał teologię moralną i etykę jako profesor seminarium krakowskiego i wydziału teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W czasie spływu rzeką Łyną na Mazurach w dniach 4 -18 sierpnia 1958 r., a konkretnie nad Jeziorem Świętym ks. Wojtyła zostaje wezwany do Warszawy. Tam dowiaduje się, że papież Pius XII mianował go 4 lipca 1958 roku, biskupem tytularnym Ombi i pomocniczym krakowskim. Sakrę biskupią otrzymał dnia 28 września 1958 roku.

13 stycznia 1964 roku papież Paweł VI mianował go Arcybiskupem Krakowa, wynosząc go, 26 czerwca 1967 roku, do godności kardynalskiej.

Został wybrany papieżem 16 października 1978 roku. Dnia 22 października tegoż roku odbyła się uroczysta inauguracja jego pontyfikatu.

Jan Paweł II odbył 146 wizyt duszpasterskich we Włoszech a jako biskup Rzymu odwiedził 317 z 332 parafii rzymskich. Dokonał 104 podróży apostolskich, które są przejawem jego pasterskiej troski o Kościół Powszechny.

Spośród licznych dokumentów opublikowanych za jego pontyfikatu należy podkreślić 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. Jako papież napisał 5 książek: „Przekroczyć próg nadziei” (październik 1994), „Dar i Tajemnica” (listopad 1996)), „Tryptyk rzymski” (marzec 2003), „Wstańcie! Chodźmy!” (maj 2004) i „Pamięć i tożsamość” (luty 2005).

Odszedł do Pana 2 kwietnia 2005 roku. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się 13 maja 2005. Papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata. 19 grudnia 2009 papież Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót Jana Pawła II.

Uroczystość beatyfikacji odbyła się 1 maja 2011 w Rzymie.

Przedmiotem procesu beatyfikacyjnego było zbadanie życia Sługi Bożego, uzasadnienie świętości i heroiczności cnót. Jednym z warunków procesu jest uznanie cudu przypisywanego wstawiennictwu Sługi Bożego. Ostatecznie wybrano przypadek francuskiej zakonnicy Marie Simon-Pierre, której medycznie niewytłumaczalne uzdrowienie z choroby Parkinsona uznano za cud potrzebny do beatyfikacji Jana Pawła II. Wspólnota zakonna 14 maja 2005 roku rozpoczęła modlitwy o wstawiennictwo do zmarłego papieża: prosząc o zdrowie dla siostry Marie. 2 czerwca – według relacji zakonnicy – następuje nagła poprawa. Podczas rozmowy z przełożoną udaje jej się napisać „Jan Paweł II”. Wieczorem, między 21.30 a 21.45, jest w stanie pisać, a następnego dnia ustępują wszystkie objawy, co potwierdza lekarz.

W czasie procesu beatyfikacyjnego zebrano wiele świadectw o uzdrowieniach nie tylko cielesnych, ale także moralnych i duchowych, wyzwolenia z różnego rodzaju uzależnień – narkotyków, alkoholizmu. Wiele dotyczy także wpływu modlitwy Jana Pawła II na pojednania w rodzinie, czy w pracy.

Osobną „kategorię” łask, stanowią świadectwa dotyczące macierzyństwa i ojcostwa. Wiele małżeństw wspomina, że podczas wizyty przy grobie Jana Pawła II dokonał się „cud”, a dziewięć miesięcy później urodziło się upragnione dziecko. Jedno świadectw mówi: „Wiem, bo czuję to gdzieś głęboko w sercu, że dzięki opiece i wysłuchaniu mojej modlitwy Jan Paweł II pomógł nam zostać szczęśliwymi rodzicami”.

Jan Paweł II był w pełni człowiekiem zakochanym w Bogu, odpowiadał swoim człowieczeństwem na wezwanie, jakie Bóg do niego skierował, powołując do kapłaństwa, przeżywanego według „wysokiej miary”. Jego świętość to jest przeżywanie codziennego życia według najwyższej miary, której punktem odniesienia jest Krzyż Chrystusa.

Warmia dziękuje Błogosławionemu Janowi Pawłowi II za:
Wizyty apostolskie:
- w archidiecezji warmińskiej – Olsztyn w dniach 5-6 czerwca 1991 roku,
- w diecezji elbląskiej – Elblągu 6 czerwca 1999
- w diecezji ełckiej – Ełku, Wigry 8-9 czerwca 1999.
Bullę Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 roku, mocą której został utworzona Metropolia Warmińska złożona z diecezji warmińskiej podniesionej do rangi archidiecezji i nowopowstałych diecezji elbląskiej i ełckiej.
Koronację Obrazu Matki Boskiej ze Stoczka Klasztornego – 19 czerwca 1983 roku w Częstochowie .
Beatyfikację Reginy Protmann i księdza Władysława Demskiego – 13 czerwca 1999 w Warszawie.
Nadanie tytułów bazylik mniejszych kościołom archidiecezji warmińskiej:
- Bazylika Chrystusa Zbawiciela w Dobrym Mieście – 19.05.1989
- Bazylika Świętego Jerzego w Kętrzynie – 22.07.1999
- Bazylika Świętej Katarzyny w Braniewie – 10.02.2001
- Bazylika Współkatedralna Świętego Jakuba Apostoła w Olsztynie – 10.07.2004
- Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Klasztornym – 19.05.2004.