Dyrektorzy Muzeum Mikołaja Kopernika

1. Otton Ślizień – 1948-1953

2. Henryk Cieśla – 1953-1955

3. Barbara Leśniak – 1955-1956

4. Stanisław Charzewski (p.o.) – 1956-1957

5. Otton Ślizień – 1957-1966

6. Wincenty Jakubowski – 1966-1969

7. Bogusława Chorostian (p.o.) – 1969-1970

8. Barbara Hulanicka – 1970-1973

9. Przemysław Maliszewski – 1973-1978

10. Tadeusz Piaskowski – 1978-1988

11. Henryk Szkop – 1988-2018

12. Mirosław Jonakowski – 2018-