Szpital Św. Ducha

szpital  szpital_20

Szpital św. Ducha, ul. Stara 6 – zespół poszpitalny z kaplicą św. Anny istnieje od końca XV w., w obecnym kształcie od początku XVIII w. Po 1945 r. zniszczony i opuszczony, remontowany w latach 1978-1989 na potrzeby Muzeum -  dział historii medycyny. Najcenniejsze elementy wystroju:
1) malowidło ścienne w kaplicy św. Anny, przedstawiające Sąd Ostateczny z początku XV w. 2) dwa piece łaziebne z początku XV w. – udostępnione do zwiedzania dzięki odkrywce archeologicznej. 3) płyty epitafijne z XVII w. 4) ambona z XVIII w.
W salach szpitalnych ekspozycja nabytków Muzeum do powstającego działu historii medycyny oraz wystawa warmińskiej rzeźby i malarstwa XVII – XVIII w. Od strony południowej ogród – herbarium z uprawami ziół leczniczych.

Godziny zwiedzania (wtorek -  niedziela):  9.00 – 16.00.
Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy 4 zł.

Wystawy:  1. Ze zbiorów działu historii medycyny;  2.  Warmińskie malarstwo i rzeźba sakralna XVII-XVIII w.; 3.  Naczynia aptekarskie XVI-XX w., 4. Theatrum anatomicum

Historia budowy

Malowidła ścienne

Ogród zielny