Henryk Szkop (1950-2021)

HSHenryk Szkop, ur. 18 lipca 1950 r. w Gdańsku

Kustosz i dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Jeden z najdłużej urzędujących dyrektorów placówek kultury w województwie warmińsko-mazurskim. Autor licznych wystaw muzealnych, katalogów i publikacji.

Absolwent historii ze specjalnością muzealnictwo na Uniwersytecie Gdańskim (1978). W latach 1978-1981 pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu. Od roku 1982 kierownik biblioteki Muzeum Mikołaja Kopernika, a w latach 1988-2018 Dyrektor fromborskiego Muzeum. Pod jego kierunkiem Muzeum Mikołaja Kopernika pokonało drogę od skromnej placówki końca lat 80. XX wieku do instytucji lokowanej, w roku 2016, na szóstym miejscu, w ogólnopolskim rankingu muzeów samorządowych.

Wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Fromborka (1985-2003), prezes oddziału fromborskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (1983-1987).

W latach 70. i 80. XX w działacz opozycji solidarnościowej w Gdańsku i Elblągu.

W marcu 1968 r. brał udział w wiecu protestacyjnym na terenie Politechniki Gdańskiej. Uczestniczył w wydarzeniach Grudnia 1970 r. w Gdańsku (pracował wówczas jako robotnik w Stoczni Gdańskiej im. Lenina). Podczas studiów, w latach 1974-1978, nawiązał kontakt z przedstawicielami KOR, ROPCiO i RMP uczestnicząc w kolportażu ulotek i druków drugiego obiegu. W sierpniu 1980 r. organizował akcję solidarnościową dla poparcia strajkujących stoczniowców.

W latach 1980-1981 współpracownik Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Elblągu, a następnie członek zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Bibliotekarzy Województwa Elbląskiego, a także redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego Solidarności Elbląskiej. W latach 80. XX w internowany i represjonowany.

W ciągu trzydziestu lat Jego dyrektorskiej kariery powstało profesjonalne, wielodziałowe  muzeum, którego oddziały sięgają poza kompleks fromborskiego wzgórza katedralnego, obejmując podniesiony z ruiny zespól poszpitalny św. Ducha (mieszczący obecnie Dział Historii Medycyny), a także Park Astronomiczny na Górze Żurawiej nieopodal Fromborka (gdzie dziś znajduje się obserwatorium i muzealny Dział Edukacji).

Za jego kadencji w Muzeum zorganizowano szereg  spektakularnych wystaw (sam przeważnie był ich kuratorem), które prezentowały i promowały (a także ratowały, dzięki przeprowadzonym działaniom konserwatorskim) zabytki sztuki, rzemiosła artystycznego i kultury materialnej Warmii i Mazur. Były to: Fundacje Kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej, Boska Medycyna i niebiescy uzdrowiciele, Fides-ratio-ars. Skarby Warmii i Mazur, Mors ianua vitae. Chrześcijańskie obyczaje pogrzebowe, Dębowa kamizelka/skrzynka/drewniana jesionka. Trumna jako ostatnie mieszkanie zmarłego, znak odejścia i przejścia w zaświaty, Cóż jest świat? Szachownica… Angelusy i demony w sztuce chrześcijańskiej etc.

Odznaczenia m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi (1988), Krzyż Wolności i Solidarności, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2018).