Inkunabuły

Katalog starodruków Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, opracował Henryk Szkop

 

Alliaco Petrus de,  Angel Joannes

Concordantia astronomiae cum theologia. Concordanta astronomie cum historica narratione. Et elucidarium duorum precedentiam domini Petri de Aliaco cardinalis Cameracensis.  Ioannis Angeli correctione.

Auguste  Vindelicorum,  Erhardus Ratdolt imprimendi arte, 2.01. 1490, 40, s. nlb. 108, inicjaly kolorowane, wykresy, liczne glosy

Oprawa tekturowa wtórna. Brak pierwszej i ostatniej  karty druku, liczne glosy na marginesach.

Nr inwentarzowy: MF/Sd/463

 

Avicenna

Incipit liber de a[n]imalibus Auice[n]nae sup libr de a[n]i[m]alibus Aristotelis tra[n]slatus ab Arabico in latinu[m], per magistrum Michaelem Scotum, federice domine mundi Imperator, suscipe deuote hunc librum Michaelis scoti, ut fit gratia capiti tuo, et torques collo tuo.

Venetia,  Io. et Greg. de Gregoriis, 1500, 20, kart licz. 54  (433-533)

Współoprawne z MF/Sd/346, MF/Sd/347, MF/Sd/349

Nr inwentarzowy: MF/Sd/348

 

Berchorius Petrus

Repertorium morale putile predicatorum . Editum p fratrem Petrum Bercharij pictauiens …. Pars I.

Nurenberg,  Antonii Koberger, 4.II.1489, 20

kart 298, nlb. 2

Oprawa: skóra brązowa na desce, tłoczona, ślady po dwóch zapinkach, otarcia skóry, peknięcia skóry przy grzbiecie,  – z epoki. Trzy ostatnie karty naddarte bez szkody dla tekstu

Nr inwentarzowy: MF/Sd/716

 

Berchorius Petrus

Repertorium morale. Ed. Ioannes Beckenhaub. Pars III.

Nurenberg,  Antonii Koberger, 4.II.1489, 20, kart 296 ( brak dwóch kart – 3 i 4), pomyłki w paginacji

Oprawa: skóra brązowa na desce, tłoczona, ślady po dwóch zapinkach, otarcia skóry, pęknięcia skóry przy grzbiecie  – z epoki. Niewielkie ślady zawilgocenia i zaplamienia, ostatnie karty z mniejszym zawilgoceniem, dwie ostatnie karty z niewielkim ubytkiem ze szkodą dla tekstu, 2 brakujące karty – nr 3 i 4.  Egzemplarz nieznacznie obcięty, nieliczne zapiski na marginesach

Przynależy do druku MF/Sd/716

Nr inwentarzowy: MF/Sd/717

 

Celsus Aulus Cornelius

De medicina.

Venetia,  Per Philippum Pinzi sumptibus D ni Benedicti Fontana, 1497 die 6 Mai., 20, s. nlb. 186

Proweniencja: ex libris Felicio Wiszniowski

Oprawa: skóra tłoczona na desce, na tylnej okładzinie ubytki skóry, skóra odklejona. Zapiski na marginesach kart.  Uszkodzone karty – wycięte znaki własnościowe(?)

Współoprawne z MF/Sd/347 – MF/Sd/349

Nr inwentarzowy: MF/Sd/346

 

Mesue Joannes

Opera omnia diui Joannis Mesue, cum expositione Mondini super Canones Universales. ..

Venetiis, Joannem et Gregorium de Gregoriis fratres, 1497, 20, k.5 – 360, inicjaly

Oprawa: skóra na desce, z puncowatymi okuciami (oprawa późniejsza- XVI w.). Ślady po owadzie i zalania od str. 315. Od str. 356 ze szkoda dla teksty – naprawiane.  Liczne marginalia- XVI wieczna ręka. Brak kart 1 – 4. Druk dwuszpaltowy

Nr inwentarzowy: MF/Sd/796