OFERTA EDUKACYJNA

 MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA
WE FROMBORKU

Oferta edukacyjna

Dział Edukacji – Planetarium i Park Astronomiczny prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do różnych grup odbiorców. Zajęcia prowadzone są na salach ekspozycyjnych muzeum, w sali edukacyjnej jak również w terenie: w Parku Astronomicznym i w ogrodzie przy zespole poszpitalnym p.w. św. Ducha. W muzealnym Planetarium odbywają się seanse dydaktyczne prowadzone na żywo przez pracowników.
Tematyka zajęć skierowana jest do dzieci i młodzieży z różnych etapów edukacyjnych, począwszy od przedszkola, przez szkołę podstawową do szkoły średniej. Część tematów możliwa jest również do realizacji na zajęciach skierowanych dla studentów. W przypadku zainteresowania innymi tematami związanymi z profilem naszej działalności lub konieczności dostosowania przekazu do specyficznych potrzeb widzów prosimy o kontakt indywidualny.

Zamawianie zajęć – lekcje, warsztaty i seanse dydaktyczne należy zamawiać z minimum 2-u tygodniowym wyprzedzeniem.
Lekcje muzealne i warsztaty należy zamawiać korzystając z poczty elektronicznej – park@frombork.art.pl lub telefonicznie nr tel. 55 243 80 88 (od wtorku do niedzieli w godz. 10.00 – 16.00)

 • Grupa korzystająca z lekcji nie może liczyć więcej niż 25 osób.
 • Grupa korzystająca z warsztatów nie może liczyć więcej niż 20 osób.
 • Czas trwania lekcji – 45 min.
 • Czas trwania warsztatów – 1 godz.
 • Koszt zajęć:
  - lekcja muzealna – 100 zł od grupy,
  - warsztaty – 120 zł od grupy.

Seanse dydaktyczne w Planetarium zamawiać należy korzystając z poczty elektronicznej – planet@frombork.art.pl lub telefonicznie nr tel. 55 244 00 86. Seanse dydaktyczne odbywają się w godzinach seansów dodatkowych: od 1 stycznia do 30 kwietnia: 950, 1130, 1310, 1450, od 1 maja do 26 czerwca: 1040, 1310, 1450od 1 września do 31 grudnia: 950, 1130, 1310, 1450

Grupa korzystająca z seansu dydaktycznego może liczyć do 50 os.

 • Koszt seansu 9 zł od osoby

Terminy spotkania można rezerwować osobiście.

 

 Tematy lekcji muzealnych odbywających się na salach ekspozycyjnych Dawnego
Pałacu Biskupiego (Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8):

 • A cóż to takiego muzeum? Na tą lekcją muzealną  zapraszamy najmłodszych (przedszkole). Podczas zajęć dzieci dowiedzą się m.in. co to jest muzeum i kim jest muzealnik? Na czym polega praca konserwatora i archeologa, co w muzeum robi historyk sztuki? Jaka jest różnica miedzy zabytkiem a eksponatem? Co to jest wystawa, kolekcja? Wszystkie te pojęcia przestaną być nam obce. Powiemy także jak należy wystawę przygotować. Dzieci dowiedzą się ponadto jaką rolę pełni muzeum, jaka jest jego struktura. I dlaczego muzea gromadzą zabytki kultury, a także jak należy je przechowywać oraz konserwować.  Wspólnie obejrzymy wystawy w naszym muzeum, a na koniec pobawimy się w żywe eksponaty, tworząc własną wystawę.
 • Od płacidła do karty bankowej (przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej). Lekcja poświęcona historii pieniądza, na której przedstawimy jak się kształtowała droga pieniądza od czasów prehistorycznych do dnia dzisiejszego. Czym był barter a  czym było płacidło, kiedy pojawiły się pierwsze monety i banknoty? Jakie były pierwsze formy płatności w handlu. Jaka jest rola pieniądza i co by było gdyby go dziś nie było? Przedstawimy także dokonania Mikołaja Kopernika, jeżeli chodzi o bicie monet. Na te i inne pytania udzielimy odpowiedzi. Ponadto dzieci zobaczą monety, które mamy w naszych zbiorach, a na koniec zrobimy swoje monety oraz „drzewo genealogiczne” pieniądza.
 • Archeologia oraz prace archeologiczne prowadzone na Wzgórzu Katedralnym (przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej). Lekcja poświęcona pracom archeologicznym na Wzgórzu, a także zaznajomieniem się z pojęciami archeolog, archeologia; czym zajmuje się, jak wygląda praca archeologa. Zobaczymy przedmioty, które zostały znalezione w czasie prac archeologicznych. Przespacerujemy się po dziedzińcu Wzgórza Katedralnego, zapoznając  z jego  historią. Dzieci dowiedzą się ponadto czym jest Pomnik Historii, jaka jest jego rola. Na koniec zajęć wykonają pocztówkę z wybranym eksponatem z wystawy.

 • Mali detektywi na tropie Kopernika (przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej). Opowieść o życiu Mikołaja Kopernika jako lekcja muzealna dla najmłodszych. Dzieci dowiadują się kim był Mikołaj Kopernik, jakie miał dokonania, odkrycia, zasługi oraz poznają ciekawostki z jego życia. Zajęcia odbywają się w formie pytań, haseł, informacji i zagadek – na ich podstawie dzieci szukają odpowiedzi wśród eksponatów muzealnych. Poznają Kopernika nie tylko jako astronoma, ale także jako kartografa, ekonomistę, lekarza i kanonika.
 • Mikołaj Kopernik – człowiek Odrodzenia (klasy IV–VIII szkoły podstawowej, szkoła średnia). Zajęcia przedstawiają uczestnikom Mikołaja Kopernika jako wszechstronnego humanistę; prezentują różne dziedziny działalności uczonego.
 • Mikołaj Kopernik – mieszkaniec Warmii (szkoła podstawowa, szkoła średnia). Zajęcia przedstawiają działalność Mikołaja Kopernika na Warmii; ukazują jego życie jako kanonika warmińskiego, prezentują miejsca jego pobytu i osiągnięcia mające znaczenie dla regionu.
 • Mikołaj Kopernik i teoria heliocentryczna (szkoła podstawowa, szkoła średnia). Zajęcia przedstawiają Mikołaja Kopernika i jego drogę do sformułowania teorii heliocentrycznej, poświęcone są znaczeniu zmian w postrzeganiu świata, jakie wprowadził M. Kopernik formułując swoją teorię. Pokazują jak następcy Kopernika odnosili się do jego poglądów, jak zmieniali i udoskonalili  jego teorię.

 

Tematy lekcji muzealnych odbywających się w zespole poszpitalnym
pw. św. Ducha (ul. Stara 6):

 • Medyczne przygody w szpitalu św. Ducha (klasy IV–VIII szkoły podstawowej, szkoła średnia). Zajęcia pokazują kim był lekarz wczoraj i dziś, szpitalnictwo, sprzęty medyczne i apteczne oraz różne opowiastki wraz z prześledzeniem muzealnych zawartości prezentowanych wystaw.
 • Ogród zielny i jego funkcja (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia). Zajęcia odpowiadają na pytania: czy zioła mogą leczyć? jak korzystać z ziół? jak je rozpoznawać? Obejmują także przejście szpitalnym ogrodem z wyjaśnieniem do czego służył, czym był, wraz z omówieniem poszczególnych zasobów flory.


Warsztaty odbywające się w Parku Astronomicznym (Żurawia Góra,
ok. 2 km na południe
od Fromborka):

 • Jak Kopernik obserwował niebo (klasy IV–VIII szkoły podstawowej, szkoła średnia). We Fromborku każdy może zostać pomocnikiem Mikołaja Kopernika; odtwarzamy wspólnie warsztat pracy Kopernika poznając przy okazji podstawowe zagadnienia fizyki i geografii. Pomagają w tym unikatowe, wierne rekonstrukcje jego instrumentów, które na ten czas oddajemy w ręce młodych odkrywców. Wykonujemy jednocześnie proste i pomysłowe obserwacje, które za sprawą Kopernika zmieniły obraz świata.
 • Od lunety Galileusza do teleskopów współczesnych -  Luneta też może być piękna (klasy IV–VIII szkoły podstawowej, szkoła średnia). Zajęcia obejmują pogadankę na temat konstrukcji pierwszych lunet i pierwszych obserwacji dokonanych przy ich pomocy; rozpoczyna je opowieść na temat historii powstania lunety i pierwszych obserwacji astronomicznych dokonywanych przy jej pomocy przez Galileusza. Następnie uczestnicy, w zależności od wieku i pogody, zapoznają się z historycznym instrumentem lub wykonują w grupach modele lunet.
 • Cztery pory roku kalendarz (szkoła podstawowa). Zajęcia pokazują czym jest ruch obiegowy i wirowy Ziemi, jakie są różnice; następstwa ruchu obiegowego; jak długość dnia i nocy zmienia się  w zależności od pory roku na rożnych szerokościach geograficznych; gdzie występują pory roku? Uczestnicy zapoznają się z kalendarzem juliańskim i gregoriańskim, a następnie samodzielnie wykonują ilustracje do kalendarza w wybranej przez siebie technice (farby wodne, kredki, ołówek, węgiel drzewny).
 • Zegar słoneczny (szkoła podstawowa). W czasie zajęć uczniowie w grupach wykonują modele zegarów słonecznych, które chcieliby umieścić w swoim otoczeniu. Na początku warsztatów zapoznają się z zasadą działania horyzontalnego zegara słonecznego, obserwują cień wbitego w ziemię gnomonu, a następnie słuchają pogadanki na temat „Jak zbudować horyzontalny zegar słoneczny?”.
 • Mapa nieba mity i gwiazdozbiory (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum). W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z wizerunkami gwiazdozbiorów znajdujących się na mapach nieba z różnych okresów historycznych. Zajęcia rozpoczyna pogadanka na temat historii gwiazdozbiorów i map nieba, w której w sposób szczególny zostały uwzględnione mapy nieba wykonane przez Jana Heweliusza – astronoma i artystę. Następnie uczniowie, przy pomocy technik rysunkowych (kredki, ołówek, węgiel), tworzą wizerunki własnych gwiazdozbiorów.
 • Podróż przez układ słoneczny planety i gwiazdy (przedszkole, szkoła podstawowa klasy I – IV). W czasie zajęć dzieci zapoznają się z planetami układu słonecznego, ich kolejnością. Poznają różnicę między planetą a gwiazdą, kiedy i jak powstał układ słoneczny i co oprócz planet znajduje się jeszcze w naszym układzie? Co możemy zaobserwować na niebie gołym okiem? Na zakończenie warsztatów dzieci w  grupach wykonują modele układu lub inne prace plastyczne. Dla młodszych dzieci prowadzimy zajęcia w formie zabawy, w której każdy z uczestników odgrywa rolę planety lub gwiazdy.
 • Pętelkowe zabawy (przedszkole, szkoła podstawowa klasy I–IV). Zajęcia są performatywną zabawą na akcję i interakcję budująca zaufanie. Tworzenie gwiezdnych szlaków i gwiezdnego nieba z przeplatających się kolorowych nitek.
 • Kto odchudził Księżyc (przedszkole, szkoła podstawowa klasy I–IV). Czym jest księżyc, dlaczego raz widzimy okrąglutki innym razem wygląda jak rogalik? Na zajęciach poznamy odpowiedzi na te pytania, a także historię pierwszego lądowania na Księżycu oraz powstawanie kraterów. Ponadto dzieci uczestniczą w zabawie – tworzymy kratery, w magicznym pudelku obserwują poszczególne fazy księżyca, wykonują model Słońce – Ziemia – Księżyc.

 

Tematy seansów dydaktycznych realizowanych na żywo w muzealnym Planetarium
(Wzgórze Katedralne, ul. Katedralna 8):

 • Orientacja na niebie (szkoła podstawowa). Jak się przygotować, gdy otwiera się przed nami droga do gwiazd? Gdzie skierować rakietę i jak wrócić do domu? Zapraszamy na pierwszą lekcję dla przyszłych astronautów. Pokażemy jak korzystać z drogowskazów nieba. Poznamy gwiazdozbiory, Gwiazdę Polarną oraz podpowiemy dlaczego nocne niebo się zmienia. Wszystko pod nasyconym gwiazdami, planetaryjnym niebem.
 • Punkty odniesienia na niebie – astronomia w geografii (gimnazjum, szkoła średnia). Seans obejmuje prezentację praktycznego zastosowania pojęć takich jak horyzont, południk, równik, ekliptyka, biegun w warunkach planetarium. Jak wykorzystać to, że niektóre wielkości opisujące niebo są stałe, a niektóre zmieniają się w czasie? Pojęcie odległości na niebie – kąty, ruch dzienny i roczny Słońca, ruch Księżyca i pomiary czasu za pomocą nieba.
 • Niebo Mikołaja Kopernika  (szkoła podstawowa, gimnazjum). O czym myślał Mikołaj Kopernik spoglądając w niebo? Czy był tylko astrologiem, przewidującym przyszłe położenia planet? Kiedy w jego umyśle narodziła się nowa astronomia? Wśród surowego klimatu nocy, pod obrazem fromborskiego nieba, spróbujemy podążyć za myślami Kopernika, do momentu kiedy pojął głębszy sens swojej matematyki.