Wystawy

Sale ekspozycyjne w dawnym pałacu biskupów warmińskich.
Wystawy stałe:  1. Mikołaj Kopernik – życie i dzieło,  2. Astronomia w nawigacji i geodezji.
Wystawy czasowe: 1.  „Cóż jest świat… szachownica”. Angelusy i demony w sztuce chrześcijańskiej,  2. Sol omnia regit, 3. Rzemiosło artystyczne dawnych Prus
Dzwonnica – znakomity punkt widokowy (70 m n.p.m.).
Wahadło Foucoulta – przyrząd do obserwacji dobowego ruchu wirowego Ziemi.
Wystawy:    Przyjaciele naszych długich zim. Piece kaflowe XIX -XX w.

Szpital św. Ducha przy ul. Starej.
Malowidła ścienne z początku XV w. – Sąd Ostateczny; piece dawnej łaźni z XV w.
Wystawy :  1. Ze zbiorów działu historii medycyny ; 2.  Warmińskie malarstwo i rzeźba sakralna XVII-XVIII w.;  3.  Naczynia aptekarskie XVI-XX w.