Zakup wyposażenia wystawienniczego

Projekty

Otrzymaliśmy środki na zakup nowego wyposażenia wystawienniczego!

Pozytywnie rozpatrzono nasz wniosek o dofinansowanie w ramach projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

podpisanie projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu:
Zakup wyposażenia wystawienniczego dla potrzeb Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Cel:
Wzrost potencjału turystycznego, uatrakcyjnienie prezentacji treści zasobu muzealnego poprzez modernizację oraz rozszerzenie istniejącej oferty wystawienniczej w kontekście promocji, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Przedmiot:
Zakup nowoczesnego wyposażenia wystawienniczego w celu modernizacji istniejącej oferty kulturalnej oraz wdrożenia nowej oferty kulturalnej, wpisującej się w wachlarz produktów turystycznych woj. warm.-maz.

W ramach projektu przewiduje się zakup wyposażenia w zakresie:
- nowoczesnych gablot wystawienniczych, spełniających wymagania określone przez MKiDN,
- gabloty holograficznej.

Realizacja zadania umożliwi stworzenie oferty dostosowanej do potrzeb współczesnego odbiorcy oraz stworzenia nowej oferty – warsztatów kulturowych.

Wartość projektu: 770 500 zł netto
Dofinansowanie: 585 502,95 zł

Data realizacji: 30.09.2022 – 31.10.2023

nr projektu: RPWM.06.01.02-28-0039/22

stopka ue