Katalog „Świat Kopernika”

Projekty

Trwają prace nad katalogiem „Świat Kopernika”, realizowanym w ramach zdania „Świat Kopernika – zabytki z czasów M. Kopernika w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”, na który w lipcu 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

We wrześniu pozyskaliśmy także dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pozostałą kwotę potrzebną do realizacji zadania.

Całkowita wartość zadania: 49 639,92 zł
Wartość dofinansowania MKiDN: 31 200 zł
Wartość dofinansowania Samorządu Woj. Warm-Maz.: 18 439, 92 zł

Czas realizacji projektu: 02.05.2022 – 30.11.2022

Od samego początku swojego istnienia Muzeum stara się gromadzić zabytki związane z Mikołajem Kopernikiem i epoką, w której żył i działał. Ze względu na znikomą liczbę zachowanych obiektów związanych bezpośrednio z astronomem tym większe znaczenie mają zgromadzone zabytki kultury materialnej z czasów, w których żył.

Przypadające na przyszły rok rocznice  – 550-ta rocznica urodzin i 480-ta śmierci Mikołaja Kopernika – są doskonałą okazją, aby zebrać znajdujące się w różnych kolekcjach Muzeum obiekty związane z epoką Mikołaja Kopernika.

Katalog prezentować będzie najważniejsze i najbardziej interesujące obiekty z przełomu czasów średniowiecza i renesansu, zabytki datowane zarówno na lata życia Mikołaja Kopernika, te nieco wcześniejsze, późniejsze, jak i kopie, które pozwolą zobrazować epokę, realia i świat, w jakim przyszło żyć Kopernikowi.

„Świat Kopernika” o nakładzie 300 egzemplarzy wydamy drukiem jeszcze w tym roku. Dostępny będzie również w wersji PDF na naszej stronie internetowej!

Poniżej, jako mały zwiastun, prezentujemy wybrane obiekty z katalogu.

Stimmer

Portret Mikołaja Kopernika, Tobias Stimmer, 1587

Alegoria astronomii

Alegoria astronomii, Johann Sadeler (I), ok. 1560-1600

barbakan

Płyta erekcyjna dawnego barbakanu, 1537

 

stół

Stół renesansowy, XVI w., blat z 2019 r.

kufel

Kufel kamionkowy ze sceną grzechu pierworodnego, XVI w.

grosze

Grosze ziem pruskich Zygmunta I Starego, 1528-1533

 

 

Dofinansowano ze środków:
-Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
-oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

stopka ministerstwo logo marszałek miniatura