Zaproszenie do składania ofert i Informacja o wyborze