Informacje ogólne

Nazwa jednostki

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Rodzaj jednostki

Muzeum – ochrona i upowszechnianie dóbr kultury

Wpis do Państwowego Rejestru Muzeów, nr PRN/102/09

Dane adresowe

Frombork 14-530, ul. Katedralna 8

Kontakt (numery telefonów, adres poczty elektronicznej)

Telefon: 0 55 244 00 71
Fax: 0 55 244 00 72
e-mail: frombork@frombork.art.pl

Imiona i nazwiska kadry kierowniczej

Dyrektor – Henryk Szkop
Zastępca dyrektora – Anna Zienkiewicz
Główna Księgowa – Elżbieta Dudek

Majątek Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

  • 11 obiektów na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku ( Kustodia, Dom Kustosza, Kanonia pod patronatem NMP, Wieża Kopernika, Brama Zachodnia, Dzwonnica, Baszta Prochowa, Nowy Wikariat, Brama Południowa, Pałac Biskupi, Baszta Wschodnia) w użytkowaniu Muzeum – własność Kapituły Warmińskiej we Fromborku
  • Zespół poszpitalny św. Ducha przy ul. Starej we Fromborku wraz z ok. 2 ha terenem (ogród botaniczny) na którym posadowiona jest kapliczka p.w.  św. Jerzego
  • Park Astronomiczny w Roninie (ok. 1,5 km od Fromborka) – działka o powierzchni ok. 3 ha, na której znajdują się: dwa budynki administracyjno-edukacyjne, siedem pawilonów obserwacyjnych i 3 tarasy obserwacyjne
  • Muzealia ruchome i zbiory biblioteczne
  • Środki trwałe w tym: aparatura planetarium firmy Zeiss, środki transportu, sprzęt komputerowy.

 

Godziny udostępniania Muzeum

———————————————————————————————————————————–

wrzesień – kwiecień

Dni tygodnia Pałac Dzwonnica Szpital św. Ducha
wtorek-sobota 9.00-16.00 9.00-16.00 9.00-16.00
niedziela 9.00-16.00 9.00-16.00 -
poniedziałek - 9.00-16.00 -

Planetarium – czynne codziennie.
Seanse stałe o godz. :10.40, 12.20, 14.00, 15.40.

Park Astronomiczny – od wtorku do niedzieli
Od 9.00 – 16.00.

————————————————————————————————————————————

maj – sierpień

Dni tygodnia Pałac Dzwonnica Szpital św. Ducha
wtorek-sobota 9.00-16.30 9.30-17.00 9.30-17.00
niedziela 9.00-16.30 9.30-17.00 -
poniedziałek - 9.30-17.00 -

Planetarium czynne codziennie.
Seanse stałe o godz. : 9.50, 11.30, 12.20, 14.00, 15.40, 16.30.

Park Astronomiczny – od wtorku do niedzieli
Od 10.00 do 18.00.

————————————————————————————————————————————-

Regulamin-zwiedzania
Regulamin Planetarium
Regulamin zwiedzania Parku Astronomicznego
Regulamin Biblioteki
CENNIK USŁUG