Oferty pracy

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
poszukuje kandydata/kandydatki do pracy na stanowisku asystenta
w Dziale Edukacji – Planetarium i Park Astronomiczny.
Termin składania aplikacji : do 05.10.2018 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od 1 listopada 2018 r.

Forma zatrudnienia : umowa o pracę

Adres do przesyłania aplikacji: frombork@frombork.art.pl
Adres strony internetowej: www.frombork.art.pl

Podstawowe zadania stanowiska:

Prowadzenie nocnych pokazów nieba w Parku Astronomicznym.

Oprowadzanie zwiedzających po obiektach w Parku Astronomicznym w tym również  w znanym języku obcym.

Opracowywanie scenariuszy zajęć dydaktycznych i prowadzenie ich w obiektach Parku Astronomicznego.

Opracowywanie scenariuszy seansów astronomicznych w planetarium.

Prowadzenie seansów astronomicznych – dydaktycznych  w planetarium na żywo.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: astronomia, geografia, fizyka.

Mile widziany kurs pedagogiczny, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Umiejętność pracy w zespole.

Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.

Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Możliwość rozwoju i awansu w strukturach Muzeum.

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w instytucji kultury.

Stabilne warunki pracy i płacy.

Wymagane dokumenty:

-        C.V.

-        List motywacyjny.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu rekrutacji na stanowisko asystenta w Dziale Edukacji – Planetarium i Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

…………………………………………………………

Imię i nazwisko, podpis osoby wyrażającej zgodę

 

KLAUZYLA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork), reprezentowane przez Dyrektora.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:  rodo.ecbp@wp.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu otrzymywania drogą listową lub elektroniczną informacji o rekrutacji na stanowisko asystenta w Dziale Edukacji – Planetarium i Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

 

  1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a)     żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)     cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c)      wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podpisane oświadczenie prosimy odesłać na adres: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork
lub e-mail: frombork@frombork.art.pl

Ogłoszenie o pracy – pdf