Digitalizacja i udostępnienie wybranych zasobów muzealnych

Projekty

Obecnie w naszym muzeum trwają prace digitalizacyjne, które są realizowane w ramach zadania „550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika – digitalizacja i udostępnienie wybranych zasobów muzealnych fromborskiego Muzeum”, na który w lipcu 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Kultura Cyfrowa 2022. Także w październiku pozyskaliśmy dotację celową od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pozostałą kwotę potrzebną do realizacji zadania.

W 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Celem projektu jest wykorzystanie narzędzi cyfrowych do przybliżenia realiów życia w epoce Kopernika na terenie Warmii, zapoznanie szerokiego grona odbiorców z jego historią życia, dokonaniami oraz wzbudzenie refleksji, jak ogromny wpływ miało jego dzieło na obecne czasy. Zadanie przewiduje stworzenie repozytorium cyfrowego zbiorów fromborskiego Muzeum, digitalizację 100 reprezentatywnych muzealnych i bibliotecznych obiektów (obrazów, instrumentów astronomicznych, mebli, grafik, starodruków) pochodzących ze zbiorów muzeum i udostępnienie ich wizerunków cyfrowych na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Powstałe repozytorium wraz z nowym systemem bazodanowym i dedykowana prezentacji zbiorów online strona pozwoli na cyfrowe zabezpieczenie cennych zbiorów naszego muzeum i stopniowe udostępnienie ich całości szerokiemu gronu odbiorców.

Digitalizacja-fotografia

Całkowita wartość zadania: 348 532,5 zł

Wartość dofinansowania MKiDN: 144 000 zł

Wartość dofinansowania Samorządu Woj. Warm-Maz. w 2022 r.: 106 000 zł

Czas realizacji projektu: 01.07.2022 – 31.12.2023

Partnerzy projektu: Regionalna Pracownia Digitalizacji, Biblioteka Elbląska.

Dofinansowano ze środków:

  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,
  • Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

stopka ministerstwologo marszałek miniatura