Witraże braniewskie

Wystawa w dawnym pałacu biskupim na Wzgórzu Katedralnymwitraz_b
Witraże z widokami miast warmińskich. Warsztat nieznany, 1907 r.

Skrzydła okienne z budynku, w którym w latach 1907 -1945 mieściło się Starostwo Powiatowe (Kreishaus), a po 1945 roku Urząd Miasta Braniewa.

W Sali posiedzeń znajdowało się sześć okien (po trzy od strony północnej i południowej), a w nich dwanaście skrzydeł okiennych z wypełnieniem witrażowym przedstawiającym widoki miast należących do braniewskiego powiatu. Po ostatniej wojnie ocalały tylko okna od strony północnej z widokami Fromborka (w centrum), Ornety i Pieniężna. Po pożarze budynku w roku 1982 okna poważnie uszkodzone zostały zdjęte. W 2002 roku trafiły jako depozyt do Muzeum Mikołaja Kopernika, a w roku 2007 burmistrz Miasta Braniewa Henryk Mroziński przekazał je w darze do zbiorów muzealnych. Ich konserwację i rekonstrukcję przeprowadzono we wrocławskiej pracowni Sławomira Oleszczuka.

Pieniężno

Pieniężno

Frombork

Frombork

Orneta

Orneta