Widoki Fromborka

Katedra fromborska – widok z dziedzińca
Bociany na kanoniach wewnętrznych
Dawna dzwonnica katedralna – widok z dziedzińca
Wieża Kopernika i dawna dzwonnica katedralna
Wschodni szczyt katedry fromborskiej
Baszta wschodnia i szczyt katedry fromborskiej – widok od strony wschodniej
Kustodia – widok z dziedzińca katedralnego
Widok z dzwonnicy katedralnej
Widok od strony południowo-zachodniej na obwarowania Wzgórza Katedralnego
Brama Zachodnia i Wieża Kopernika
Widok na Wzgórze Katedralne od strony północno-zachodniej.
Widok Wzgórza Katedralnego od strony północno-zachodniej
Widok Fromborka od strony Zalewu Wiślanego
Widok Fromborka od strony Zalewu Wiślanego
Widok Fromborka od strony północno-zachodniej
Widok na kościół św. Wojciecha od strony Zalewu Wiślanego
Widok Fromborka od strony północno-zachodniej
Baszta prochowa z gniazdem bocianim
Bociany na dachu kaplicy św. Anny z zespołu szpitalnego św. Ducha
Widok na zespół szpitala św. Ducha z kaplicą św. Anny od strony południowo-wschodniej
Kaplica św Anny z zespołu szpitala św. Ducha
Widok na zespół szpitala św. Ducha
Szpital św. Ducha widziany od ulicy Starej.
Wieża Kopernika
Baszta Południowa zwana Prochową