Sztuka i Astronomia – zajęcia edukacyjne

Sztuka i Astronomia – zajęcia edukacyjne w Parku Astronomicznym Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

We wrześniu i październiku 2015 r. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych Zespołu Szkół we Fromborku zostali zaproszeni do udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Warsztaty zostały zorganizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program nosił tytuł  Sztuka i astronomia – zajęcia  edukacyjne w Parku Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Uczniowie brali udział w cyklu czterech spotkań poświęconych następującym tematom: „W pracowni malarskiej – portretujemy Mikołaja Kopernika”, „W pracowni architekta – zegar słoneczny jako element architektury”, „W pracowni rzemieślnika – luneta też może być piękna” oraz „W pracowni kartograficznej. Mapa nieba – od dzieła sztuki do przedmiotu użytkowego”.

Uczestnicy zajęć „W pracowni malarskiej – portretujemy Mikołaja Kopernika” mieli za zadanie wykonać wizerunek wielkiego astronoma. Przed przystąpieniem do pracy wysłuchali  wykładu na temat „Skąd wiemy jak wyglądał Mikołaj Kopernik”, połączonego z prezentacją portretów astronoma powstałych od XVI do XX w. Ostatnim elementem prezentacji było oglądanie oryginalnych, nowoczesnych obrazów inspirowanych postacią astronoma, znajdujących się w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Następnie uczniowie przystępowali do wykonywania wizerunku za pomocą farb wodnych, kredek lub ołówka. Przy rekonstrukcji astrolabium, używanego przez astronoma, zasiadał model w przebraniu Mikołaja Kopernika. Efekty zajęć były różnorodne, począwszy od prób realistycznego oddania postaci, po prace, dla których Kopernik i wiedza o nim były wyłącznie swobodną inspiracją.

W trakcie zajęć „W pracowni architekta – zegar słoneczny jako element architektury” uczniowie w grupach tworzyli modele zegarów słonecznych, które chcieliby umieścić w swoim otoczeniu. Na początku warsztatów zapoznawali się z zasadą działania horyzontalnego zegara słonecznego. Obserwowali cień wbitego w ziemię gnomonu, a następnie słuchali  pogadanki na temat „Jak zbudować horyzontalny zegar słoneczny?”. W jej trakcie oglądali przenośne zegary słoneczne ze zbiorów Muzeum Mikołaj Kopernika we Fromborku. Następnie otrzymywali wyrysowaną tarczę zegara słonecznego oraz materiały plastyczne, z których tworzyli podstawy zegarów.

Zajęcia „W pracowni rzemieślnika – luneta też może być piękna” rozpoczynała opowieść na temat historii powstania lunety i pierwszych obserwacji astronomicznych dokonywanych przy jej pomocy przez Galileusza. Uczniowie zapoznawali się z układami optycznymi lunet i teleskopów astronomicznych. W trakcie wykładu oglądali lunety-perspektywy oraz modele lunety Galileusza i teleskopu Newtona, znajdujące się w zbiorach muzeum. Następnie otrzymywali soczewki i szablon instrumentu, a ich zadaniem było jak najciekawsze przyozdobienie tubusu lunety. Na zakończenie uczniowie odwiedzili jeden z pawilonów Parku Astronomicznego, w którym oglądali teleskop astronomiczny z XIX w. i zapoznawali się z jego budową.

Uczestnicy warsztatów „W pracowni kartograficznej. Mapa nieba – od dzieła sztuki do przedmiotu użytkowego” zapoznawali się z wizerunkami gwiazdozbiorów, znajdujących się na mapach nieba z różnych okresów historycznych. Zajęcia rozpoczynał wykład na temat historii gwiazdozbiorów i map nieba, w którym szczególną uwagę zwrócono na mapy nieba wykonane przez Jana Heweliusza – astronoma i artystę. Następnie uczniowie, przy pomocy technik rysunkowych – kredek, ołówka, węgla, tworzyli wizerunki własnych gwiazdozbiorów. Zakończeniem warsztatów było układanie mapy nieba powstałej z gwiazdozbiorów narysowanych przez uczestników.

W zajęciach wzięło udział 150 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół we Fromborku.

Finał dwumiesięcznych spotkań stanowi wystawa prac powstałych w ramach warsztatów.