Ogólnopolskia sesja naukowa

Fundacje Kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej

Frombork – 9 wrzesień 2010 r.


Program sesji:

10.15 – Laudacja z okazji 30 rocznicy powołania Księdza Prałata Tadeusza Graniczki na proboszcza parafii archikatedralnej we Fromborku – mgr Henryk Szkop Dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Sesja I:

10.30 – Warmińska Kapituła Katedralna wczoraj i dziś – ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, UWM Olsztyn

10.45 – Muzea kościelne i państwowe – przestrzenie współpracy – dr Marek Rubnikowicz, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

11.00 – Kościelne dziedzictwo historyczno-artystyczne. Ewangelizacja, formacja, dialog – ks. dr Jacek Maciej Wojtkowski, UWM Olsztyn

11.15 – O współczesnej sztuce sakralnej, dr Grażyna Kobrzeniecka – Sikorska, UWM Olsztyn

Sesja II

12.00 – Ołtarz ze Skolit na tle „Chrześcijańskiego Wyznania Wiary Katolickiej” Stanisława Hozjusza, bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski, UWM Olsztyn

12.15 – Scena religijna wobec realizmu. Portret wotywny i portret ukryty w obrazie „Opłakiwanie” z Bazyliki Mniejszej św. Katarzyny w Braniewie – dr Jowita Jagla, Uniwersytet Łódzki

12.30 – Artystyczne fundacje kanonika Kunigka. Przyczynek do badań nad twórczością Piotra Kolberga – mgr Elżbieta Topolnicka – Niemcewicz, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

12.45 – Fundacje kanoników na rzecz Szpitala św. Ducha – mgr Jadwiga Semków, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

13.00 – Fundacje witrażowe kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej – mgr Weronika Wojnowska, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku