Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 r.

logo_MKiDN_1Wzbogacenie kolekcji muzealnej

W 2014 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury dofinansowano,  w ramach PROGRAMU / PRIORYTETU(Kolekcje / Kolekcje muzealne),  zakup eksponatu do muzealnego Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego  -  UMOWA Nr03651/14/FPK/NIMOZ z dnia 02.04.2014 r.

Dofinansowanie w kwocie 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł zero gr) pozwoliło na zakup do ww.  działu gotyckiego łoża baldachimowego.

Zakup wzbogaci istniejącą już kolekcję mebli i i uatrakcyjni stałą wystawę z dziejów historii medycyny (jako łoże chorego/pensjonariusza), mieszczącą się w zespole poszpitalnym św. Ducha przy ul. Starej we Fromborku.

loze

Baldachimowe łoże z XVI w.

Do końca lipca 2014 r.  gotyckie łoże baldachimowe z początku XVI w. , prezentowane było na wystawie czasowej pt. Mors ianua vitae. Chrześcijańskie obyczaje pogrzebowe. Od połowy sierpnia  znajduje się na ekspozycji z dziejów medycyny, jako łoże chorego/pensjonariusza, w zespole poszpitalnym św. Ducha we Fromborku.

Opis
Łoże z baldachimem o konstrukcji szkieletowej otwartej, z leżyskiem ramowym wyłożonym deskami, z baldachimem sięgającym do połowy długości łóżka, z przyczółkami przednim i tylnym wspartych na czterech graniastych nogach. Rama łóżka o konstrukcji stojakowej łączona na czop prosty i kołkowana. Deskowe płaszczyzny płycin wypełniające ściany zagłówka, boki łóżka i weznóże czopowane i kołkowane. Baldachim zamocowany wspornikowo na ścianie wezgłowia (obecnie wzmocniony stalową taśmą i śrubami). W połowie wysokości ściany płytka półka zamykana trzema przesuwanymi, romboidalnie kratowanymi ściankami zwieńczona krenelażem. Przyczółek tylny dzielony na trzy płyciny  wypełnione reliefową dekoracją o motywach florystycznych.

Wysokość całkowita łoża z baldachimem wynosi 187 cm, długość 203 cm, szerokość 172 cm.

Bogato zdobione:
- na ścianie wezgłowia (przyczółka przedniego) reliefowe przedstawienie wizji św. Huberta – głowa jelenia z ukrzyżowanym Chrystusem między rogami.
- na wewnętrznej stronie baldachimu w trzech polach fantazyjna snycerka z motywami gwiazdy, kwiatów ostu
- na krawędzi baldachimu fryz  ciągły przeplatany
- słupy wspornikowe profilowane wałkiem wypukłym i dekorowane reliefowanym ornamentem w trójkąty
Na meblu nie zachowały się sygnatury cechu stolarskiego, jedynie po wewnętrznej stronie bocznej ściany łoża istnieje zapis trzech znaków Erh, naniesiony  w XIX w. i może świadczyć o czasie jego naprawy.