Co nowego?

„Pamiątkowa Izba Kopernika” – nowa ekspozycja czasowa w przestrzeni wystawy stałej w Gmachu Głównym

baner izba

Trwają prace nad katalogiem „Świat Kopernika w świetle zabytków ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika”

Fragment okładki katalogu

„Skóra anatomiczna / skóra sakralna” – nowa wystawa czasowa w Dziale Historii Medycyny (Szpitalu św. Ducha)

plakat skóra

„Księga znaku. Nowa identyfikacja Muzeum Mikołaja Kopernika” – nowa wystawa czasowa na ryzalicie południowym Gmachu Głównego zapowiadająca rebranding Muzeum

logo

Peregrinus Warmiensis. Sanktuaria, cudowne wizerunki i pielgrzymki na Warmii” – nowa wystawa czasowa w Gmachu Głównym

plakat peregrinus

W 500 lat od wygłoszenia traktatu o monecie
„O szacunku monety – ekonomiczne poglądy Mikołaja Kopernika”
nowa ekspozycja posterowa w Gmachu Głównym

grudziądz