Sedranki, pow. olecki, cmentarz miejski. Moneta miedziana, średnica 20 mm – Prusy, Fryderyk Wilhelm III, 2 fenigi, 1827 r. Awers: w otoku 180 EINEN THALER, w centralnej części pod koroną herb Prus. rewers: w górnej części otoku SCHEIDE MÜNZE, w centrum 2 / PFENNINGE / 1827 / A (mennica Berlin).
Grób dziecka w wieku 6-8 miesięcy (obiekt 46).

Depozyt w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

(fot. Bożena i Lech Okońscy)

Wróć do artykułu.