Portret trumienny dziewczynki o inicjałach EMP, II poł. XVII w.

Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

(fot. Bożena i Lech Okońscy)

Wróć do artykułu.