Sprawozdanie 2009

Sprawozdanie z działań zrealizowanych przy współudziale zewnętrznych środków finansowych – 2009 r.

Frombork 2009-10-20
Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania

Uzupełnienie kolekcji muzealnych w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
Realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – MECENAT 2009 – Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego.
W realizacji programu uczestniczyli:
- Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
- Prof. Stanisław Baj – autor obrazu „Ikar II”,
- właściciel kolekcji przedmiotów z zakresu historii astronomii i historii medycyny.

Realizacja programu polegała na wycenie i zakupie do zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku:
1. obrazu pt. „Ikar II”, związanego z ikonografią nieba do Działu Sztuki
2. kolekcji przedmiotów z osiemnasto- i dziewiętnastowiecznego wyposażenia aptecznego do Działu Historii Medycyny,
3. kolekcji zabytków ( XVI – XVIII w.) do Działu Historii Astronomii,

W miesiącu lipcu 2009 r. dokonano wyceny obrazu ?Ikar II? autorstwa Stanisława Baja. W miesiącu sierpniu obraz zakupiono oraz przetransportowano do Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Obraz został od razu zawieszony na wystawie „Kosmos” wizja poety, wizja malarza – w dawnej wieży dzwonniczej na Wzgórzu Katedralnym.

W miesiącach lipicu, sierpniu 2009 r. wyceniono oraz zakupiono do zbiorów Działu Historii Medycyny kolekcję przedmiotów wyposażenia aptecznego z XVIII i XIX w obejmującą:
- zestaw osiemnastowiecznych, drewnianych puszek aptecznych (13 sztuk),
- dwie osiemnastowieczne butelki z cynowymi nakrętkami z malowanymi napisami,
- dwa pudełka apteczne z końca XVIII w., wykonane z łyka,
- zestaw dziewiętnastowiecznych porcelanowych pojemników aptecznych z pokrywkami (7 sztuk),
- apteczny pojemnik porcelanowy wykonany w Wiedniu w 1812 r.,
- moździerz mosiężny bez tłuczka z ornamentem reliefowym (XVII w.),
- moździerz z tłuczkiem (XVIII w.),
- nożyczki z kościaną rączką (XIX w.).
Zakupione przedmioty wzbogaciły wystawę „Naczynia aptekarskie XVI – XX w. ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” w zespole poszpitalnym św. Ducha.
W miesiącu wrześniu 2009 r. . wyceniono oraz zakupiono do zbiorów Działu Historii Astronomii kolekcję przedmiotów obejmującą:
- sześcienny zegar słoneczny, drewniany, oklejony papierem, sygnowany David Beringer, ok. 1750 r.,
- Zegar słoneczny horyzontalny formie dwóch drewnianych płytek oklejonych papierem. Dostosowany do pomiaru czasu na różnych szerokościach geogr. Od 40°…..56°. Zawiera kompas.
- Zegar słoneczny horyzontalny typu norymberskiego w formie dwóch kościanych płytek z rytymi ornamentami i oznaczeniami. Zawiera kompas.
- Cyrkle stalowe kute wykonane w XVI-XVII w. (6 szt.),
- Kątomierz w etui (Wiedeń XIX w.)
- Przybornik geometryczny (XIX w.).
Zakupione przedmioty znacznie wzbogaciły kolekcję Działu Historii Astronomii i będą prezentowane na wystawach poświęconych różnym zagadnieniom z historii astronomii.

Program został zrealizowany w całości zgodnie z postanowieniami Porozumienia nr 3282/09DMP/JST z dnia 24 lipca 2009 r. Zbiory Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zostały wzbogacone o bardzo ciekawe i cenne eksponaty, które uatrakcyjnią wystawy muzealne.