Sprawozdanie 2006

Sprawozdanie z działań zrealizowanych przy współudziale zewnętrznych środków finansowych – 2006 r.

Sprawozdanie merytoryczne z zadania pt. Remont konserwatorski wnętrz kanonii pod patronatem NMP na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku.

Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2006.

Celem remontu konserwatorskiego wnętrz kanonii pod patronatem NMP było odnowienie i zabezpieczenie zabytkowego, XVIII wiecznego wystroju jednego z najstarszych zachowanych budynków na Warmii znajdującego się na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku, uznanym za pomnik historii kultury polskiej oraz poprawa bazy i infrastruktury technicznej Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Prace nad odnowieniem kanonii prowadzone były od 2001 r. W latach 2002 – 2003 wykonano z dochodów własnych remont elewacji ww. kanonii oraz jej pokrycia dachowego, wymieniono okna, zakonserwowano portal wraz z wymianą wapiennego przedproża, sprowadzonego specjalnie w tym celu z Gotlandii, przeprowadzono pełną konserwację zegara słonecznego na południowej elewacji. W 2004 r., zgodnie z decyzją Generalnego Konserwatora Zabytków, uruchomiono instalację systemu alarmu pożarowego (SAP) oraz naprawiono instalację elektryczną.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kanonia pod patronatem NMP Wniebowziętej na Wzgórzu Katedralnym.

Ostatnim etapem prac remontowych miał być remont konserwatorski wnętrz kanonii.
Prace remontowo-konserwatorskie, po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, powierzono firmie „Arkada” z Fromborka, wyłonionej w drodze procedury przetargowej. Prace rozpoczęto 1 marca 2006 roku a zakończono 17 lipca 2006 r.

Zakres prac konserwatorskich i ogólnobudowlanych obejmował konserwacje intarsjowanej, z szyldami, zamkami i zawiasami, stolarki drzwiowej z 1713 r., zachowanych XVIII – wiecznych podłóg i stropów drewnianych, stiukowych kominków i stiukowej dekoracji sufitowej, drewnianej klatki schodowej oraz naprawę tynków, odnowienie istniejących sanitariatów. W trakcie remontu zaszła konieczność wykonania prac koniecznych związanych z ujawnionym złym stanem stropów drewnianych w jednym z pomieszczeń i dodatkowych, których nie można było przewidzieć.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wnętrze kanonii po remoncie konserwatorskim.

Większość pomieszczeń w tym budynku, ostatnio remontowanym w tym zakresie w latach 1946-1948, była wyłączona z eksploatacji, co bardzo utrudniało pracę instytucji. Po remoncie w odnowionych pomieszczeniach kanonii ulokowano m.in. dział grafiki dawnej, dział rzemiosła artystycznego i dział sztuki. Zagospodarowanie pomieszczeń zostało zakończone w grudniu 2006 r.