Informacje ogólne

Nazwa jednostki
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Rodzaj jednostki
Muzeum – ochrona i upowszechnianie dóbr kultury
Wpis do Państwowego Rejestru Muzeów, nr PRN/102/09

Dane adresowe
Frombork 14-530, ul. Katedralna 8

Kontakt (numery telefonów, adres poczty elektronicznej)
Telefon: 0 55 244 00 71
Fax: 0 55 244 00 72
e-mail: frombork@frombork.art.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: MMKFrombork/SkrytkaESP

Imiona i nazwiska kadry kierowniczej
Dyrektor – Mirosław Jonakowski
Zastępca Dyrektora – Anna Zienkiewicz
Zastępca Dyrektora – ks. Jacek Wojtkowski
Główna Księgowa – Jolanta Lewińska

Majątek Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

  • 8 obiektów na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku (Kustodia, Dom Kustosza, Kanonia pod patronatem NMP, Wieża Kopernika, część Nowego Wikariatu, Brama Południowa, Pałac Biskupi, Planetarium w przyziemiu dawnej dzwonnicy) w użytkowaniu Muzeum do 2033 roku – własność Warmińskiej Kapituły Archikatedralnej we Fromborku
  • Zespół poszpitalny św. Ducha przy ul. Starej we Fromborku wraz z ok. 2 ha terenem (ogród botaniczny) na którym posadowiona jest kapliczka p.w.  św. Jerzego
  • Park Astronomiczny w Roninie (ok. 2 km na południe od Fromborka) – działka o powierzchni ok. 3 ha, na której znajdują się: dwa budynki administracyjno-edukacyjne, siedem pawilonów obserwacyjnych i 3 tarasy obserwacyjne
  • Muzealia ruchome i zbiory biblioteczne
  • Środki trwałe w tym: aparatura planetarium firmy Zeiss, środki transportu, sprzęt komputerowy.

 

Godziny udostępniania Muzeum
————————————————————————————————————————- 

maj 2021 r. – wrzesień 2021 r.

 Dni tygodnia  Pałac  Szpital
św. Ducha
 Planetarium  Park
Astronomiczny
 poniedziałek  9.30 – 17.00  —-  9.00 – 17.00  —-
 wtorek – czwartek  9.30 – 17.00  9.30 – 17.00  9.00 – 17.00  9.00 – 17.00
 piątek – niedziela  9.30 – 17.00  9.30 – 17.00  9.00 – 17.00  9.00 – 24.00
 Ceny biletów  normalny – 12 zł  normalny – 11 zł  normalny – 12 zł  normalny – 12 zł
 ulgowy – 8 zł  ulgowy – 7 zł  ulgowy – 8 zł  ulgowy – 8 zł

Bilet wspólny dla obiektów: Pałac i Szpital Św. Ducha – normalny 18 zł, ulgowy 12 zł

Planetarium – czynne codziennie

Seanse stałe o godz.: 9.50, 11.30, 13.10, 14.50, 16.30.

Seanse dodatkowe o godz.: 9.50, 11.30, 13.10, 14.50
————————————————————————————————————————-

Regulamin zwiedzania Muzeum

Regulamin zwiedzania Planetarium
Regulamin zwiedzania Parku Astronomicznego

Regulamin Biblioteki MMK

CENNIK USŁUG 2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego