Pokaz mody

Pokaz mody grzebalnej z udziałem studentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu połączony z wykładem dr hab. Małgorzaty Grupy.
W ramach V Warmińskich Spotkań z Historią.

Wzgórze Katedralne we Fromborku, 14 czerwca 2014 r.

Pokaz mody

Pokaz mody grzebalnej na wystawie „Mors ianua vitae”

Kolekcja strojów powstała na podstawie reliktów odzieży grobowej pozyskanej w trakcie badań archeologicznych w Toruniu, Kwidzynie, Lublinie, Gniewie, Kałdusie i Końskowoli. Jest to historia ubioru dworskiego od XI do XIX wieku. Poprzez te źródła opowiedziane będą historie: zwyczajów pogrzebowych, rozwoju różnych kategorii rzemiosł, o kontaktach handlowych z Europą i Azją a także o kostiumologii, ale przede wszystkim o populacjach ludzkich zamieszkujących tereny Polski i Prus w omawianym okresie.

pokaz_10

Pokaz mody grzebalnej na wystawie „Mors ianua vitae”

Pokaz przygotowała  Fundacja na Rzecz Warmii i Mazur przy współpracy Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.