Płomień Roku 2011 – nagroda

plomien_roku_graf1    plomien_roku_graf2
Książka wydana przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku otrzymała nagrodę.

2 czerwca 2012 roku w Nałęczowie odbyło się doroczne Płomienne miniFORUM, organizowane przez ogólnopolskie wydawnictwo „Świat Kominków”, które w tym roku obchodziło jubileusz dziesięciolecia istnienia. Pierwszą część FORUM wypełnił program konferencyjny poruszający tematy dotyczące między innymi znaczenia kultury organizacyjnej w zarządzaniu firmą, utworu jako przedmiotu ochrony w polskim prawie autorskim, czy targów kominkowych jako elementu rozwoju branży. Każdego roku podczas spotkania przyznawane są nagrody oraz wyróżnienia w różnych kategoriach (np. firma roku, produkt roku, debiut roku, polska firma roku, polski produkt roku oraz wydarzenie krajowe i wydarzenie zagraniczne), które wręczane są po zakończeniu części konferencyjnej. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku zostało nominowane do nagrody w kategorii WYDARZENIE KRAJOWE za książkę pt. Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce. Miło nam poinformować, że za wymienioną publikację otrzymało nagrodę główną – PŁOMIEŃ ROKU 2011 w kategorii WYDARZENIE KRAJOWE ex aequo z książką pt. Piec i komin w tradycyjnym budownictwie Podlasia dr. arch. Jarosława Szewczyka z Politechniki Białostockiej. Do nagrody nominowano także inne wydarzenia: szkolenia w Szkole Kominkowej Piotra Batury z Poznania, Festiwal Wnętrz – cykl spotkań z architektami, odbywający się w Krakowie, Katowicach i Gdańsku, wystawę pt. Czas rozpalić piec w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, program Domo+TV – polski kanał telewizyjny, targi Budowa – remont – dom – wnętrze w Warszawie, targi Kamień – Stone 2011 w Poznaniu, walny zjazd OSKP w Sobieszowie i targi BUD – GRYF w Szczecinie.

Warto przypomnieć czego dotyczyła i co zawiera wymieniona publikacja:

piece_kaflowe
W 2008 r. w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku odbyła się konferencja pt. Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce. zorganizowana w ramach obchodów sześćdziesięciolecia działalności placówki. Pod koniec 2010 r. nakładem fromborskiego muzeum ukazała się publikacja pokonferencyjna pod takim samym tytułem, zawierająca zbiór wygłoszonych referatów, pod redakcją Marii Dąbrowskiej, Jagody Semków i Weroniki Wojnowskiej. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie tej tematyki w Polsce. Piece kaflowe omówiono w podziale na regiony ich występowania w Polsce: od Warmii i Mazur, przez Pomorze, Śląsk, Wielkopolskę, Mazowsze i Ziemię Łódzką, po Małopolskę. Wyróżniono grupy pieców znajdujących się w polskich zasobach muzealnych, opisano kafle z rozebranych urządzeń grzewczych, stanowiące podstawę do badań nad ich konstrukcjami. Ostatnia część książki poświęcona została zasadom konserwacji i rekonstrukcji pieców w czasach współczesnych. Treść tomu wzbogacają liczne ilustracje pieców, fotografie kafli i sygnatur wytwórni kaflarskich. Wszystkie teksty zostały opatrzone tłumaczeniami na język angielski.

O tym, jak ważną rolę w naszej historii i kulturze odgrywały piece, świadczą przytoczone we wprowadzeniu do książki przysłowia oraz porzekadła z nimi związane. Warto przytoczyć kilka z nich: „Z niejednego pieca chleb jadł”, „Stary amant jak piec stary: dużo swędu, mało pary”, „Dziewczyna to piec, w którym powoli piecze się baba”, „W każdym kątku po dzieciątku, a za piecem dwa”.

Książkę można kupić bezpośrednio w muzeum: 14 – 530 Frombork, ul. Katedralna 8 lub zamówić na stronie: http://www.frombork.art.pl/Pol130wydawnictwa.htm za zaliczeniem pocztowym (cena: 87 zł).