OFERTA EDUKACYJNA 2018 r.

OFERTA EDUKACYJNA 2018 r. MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU obowiązująca w roku szkolnym ( od 1.01. – 23.06. i 1.09. – 31.12.2018).

Dział Edukacji – Planetarium i Park Astronomiczny prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do różnych grup odbiorców. Zajęcia prowadzone są na salach ekspozycyjnych muzeum, w sali edukacyjnej jak również w terenie: w Parku Astronomicznym, w ogrodzie przy Zespole Poszpitalnym p. w. św. Ducha. W muzealnym planetarium odbywają się seanse dydaktyczne prowadzone na żywo przez astronomów. Tematyka zajęć skierowana jest do dzieci i młodzieży z różnych etapów edukacyjnych, począwszy od przedszkola, przez szkołę podstawową i gimnazjum do szkoły średniej. Część tematów możliwa jest również do realizacji na zajęciach skierowanych dla studentów. W przypadku zainteresowania innymi tematami związanymi z profilem naszej działalności prosimy
o kontakt indywidualny.

Zamawianie zajęć

- Lekcje, warsztaty i seanse dydaktyczne należy zamawiać z minimum 2-u tygodniowym wyprzedzeniem.

- Lekcje muzealne i warsztaty należy zamawiać korzystając z poczty elektronicznej – park@frombork.art.pl lub telefonicznie nr 55 243 80 88 (od wtorku do niedzieli w godz. 11.00 – 16.00)

- Grupa korzystająca z lekcji lub warsztatów nie może liczyć więcej niż 25 osób.

- Czas trwania lekcji – 45 min.

- Czas trwania warsztatów – 1 godz. 15 min.

- Koszt zajęć:
lekcja muzealna – 50 zł od grupy,
warsztaty – 70 zł od grupy.

- Seanse dydaktyczne zamawiać należy korzystając z poczty elektronicznej – planet@frombork.art.pl, lub telefonicznie nr tel. 55 244 00 83.

Seanse dydaktyczne odbywają się w godz. seansów dodatkowych, od 1 stycznia do 30 kwietnia: 950, 1130, 1310, 1450 , od 1 maja do 23 czerwca: 1040, 1310, 1450 od 1 września do 31 grudnia:  950, 1130, 1310, 1450.

- Grupa korzystająca z seansu dydaktycznego może liczyć do 50 osób.

- Koszt seansu -  6,- od osoby.

Można oczywiście rezerwować terminy spotkania osobiście.

 

Proponowane zajęcia dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

Tematy lekcji muzealnych odbywających się na salach ekspozycyjnych Dawnego Pałacu Biskupiego:

1. Mikołaj Kopernik – człowiek Odrodzenia (klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła średnia).

Zajęcia przedstawiają uczestnikom Kopernika jako wszechstronnego humanistę. Prezentują różne dziedziny działalności uczonego.

2. Mikołaj Kopernik – mieszkaniec Warmii. ( szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia).

Zajęcia przedstawiają działania Kopernika na Warmii. Ukazują jego życie jako kanonika warmińskiego. Prezentują miejsca jego pobytu i osiągnięcia mające znaczenie dla regionu.

3. Mikołaj Kopernik i teoria heliocentryczna. (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia).

Zajęcia poświęcone znaczeniu zmian w postrzeganiu świata, jakie wprowadził
M. Kopernik formułując teorię heliocentryczną.

 

Tematy lekcji muzealnych odbywających się w Zespole Poszpitalnym p.w. św. Ducha:

1. Medyczne przygody w szpitalu św. Ducha. ( IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła średnia)

Kim był lekarz wczoraj i dziś, szpitalnictwo, sprzęty medyczne i apteczne? Opowiastki wraz z prześledzeniem muzealnych zawartości.

2. Ogród zielny i jego funkcja. ( przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia)

Przejście szpitalnym ogrodem z wyjaśnieniem, do czego służył, czym był wraz
z omówieniem poszczególnych zasobów flory.

 

Tematy lekcji odbywających się w Parku Astronomicznym.

1. Jak Kopernik obserwował niebo? (klasy IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła średnia).

Zajęcia obejmują prezentację kopii instrumentów Mikołaja Kopernika i opis ich używania, oraz poświęcone są zachowanym danym obserwacyjnym.

2. Od lunety Galileusza do teleskopów współczesnych (klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła średnia).

Zajęcia obejmują pogadankę na temat konstrukcji pierwszych lunet i pierwszych obserwacji dokonanych przy ich pomocy. Następnie prezentację historycznych teleskopów.

 

Warsztaty odbywające się w Parku Astronomicznym

1. Kalendarz – skrzyżowanie astronomii i sztuki ( szkoła podstawowa).

Zajęcia rozpoczyna opowieść, o tym skąd się wzięły podstawowe znane nam jednostki czasu, – jakie zjawiska astronomiczne im towarzyszą, skąd się wzięły ich nazwy. Następnie uczestnicy samodzielnie wykonują ilustracje do kalendarza w wybranej przez siebie technice (farby wodne, kredki, ołówek, węgiel drzewny).

2. Luneta też może być piękna  ( klasy IV – VI szkoły podstawowej).

Zajęcia rozpoczyna opowieść na temat historii powstania lunety i pierwszych obserwacji astronomicznych dokonywanych przy jej pomocy przez Galileusza. Uczniowie zapoznają się z układami optycznymi lunet i teleskopów astronomicznych. Następnie wykonują
w grupach modele lunet.

3. Zegar słoneczny -  element architektury  ( szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia).

Uczniowie w grupach wykonują modele zegarów słonecznych, które chcieliby umieścić
w swoim otoczeniu. Na początku warsztatów zapoznają się z zasadą działania horyzontalnego zegara słonecznego. Obserwują cień wbitego w ziemię gnomonu,
a następnie słuchają  pogadanki na temat „Jak zbudować horyzontalny zegar słoneczny?”

4. Mapa nieba -  od dzieła sztuki do przedmiotu użytkowego (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum).

Uczestnicy zapoznają się z wizerunkami gwiazdozbiorów znajdujących się na mapach nieba z różnych okresów historycznych. Zajęcia rozpoczyna pogadanka na temat historii gwiazdozbiorów i map nieba, w której w sposób szczególny zostały uwzględnione mapy nieba wykonane przez Jana Heweliusza – astronoma i artystę. Następnie uczniowie przy pomocy technik rysunkowych – kredek, ołówka, węgla – tworzą wizerunki własnych gwiazdozbiorów.

5. Żurawie kaprysy – Rysują co widzą (przedszkole, szkoła podstawowa).

Obserwacje otoczenia wraz z oprowadzaniem po Parku Astronomicznym by następnie przenieść na papier to, co zostało spontanicznie zauważone / zaobserwowane.

6. Planety i gwiazdy – układ słoneczny i kosmiczne podróże (przedszkole, szkoła podstawowa klasy I – III).

Zabawa, w której każdy z uczestników odgrywa rolę planety lub gwiazdy. Dzieci zapoznają się z planetami układu słonecznego ich kolejnością. Poznają różnicę między planetą
a gwiazdą.

7. Pętelkowe zabawy (przedszkole, szkoła podstawowa klasy I – III).

Performatywna zabawa na akcję i interakcję budująca zaufanie. Tworzenie gwiezdnych szlaków i gwiezdnego nieba z przeplatających się kolorowych nitek.

8. Obserwujemy Słońce – historia obserwacji (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia).

Zajęcia obejmują prezentację na temat historii  obserwacji Słońca oraz obserwacje przy pomocy kopii XVII wiecznych lunet, współczesnych teleskopów amatorskich oraz teleskopu słonecznego.

 

Tematy seansów dydaktycznych realizowanych na żywo w muzealnym planetarium.

1. Orientacja na niebie (szkoła podstawowa).

Uczniowie zapoznają się z podstawowymi zjawiskami wynikającymi z ruchów Ziemi – dzień i noc, pory roku, horyzont, widnokrąg, definicją sfery niebieskiej. Poznają pojęcie gwiazdozbioru i najważniejsze konstelacje na niebie.

2. Punkty odniesienia na niebie – astronomia w geografii (gimnazjum, szkoła średnia).

Seans obejmuje prezentację praktycznego zastosowania pojęć takich jak horyzont, południk, równik, ekliptyka, biegun w warunkach planetarium. Jak wykorzystać to,
że niektóre wielkości opisujące niebo są stałe, a niektóre zmieniają się w czasie? Pojęcie odległości na niebie – kąty, ruch dzienny i roczny Słońca, ruch Księżyca i pomiary czasu
za pomocą nieba.

3. Układ geocentryczny i heliocentryczny (szkoła podstawowa, gimnazjum).

Seans pokazuje ruch planet w obu układach. Zapoznaje ucznia z wagą odkrycia Mikołaja Kopernika.

4. Komety (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia).

Seans poświęcony zjawiskom komet i ich obserwacjom. Prezentujący najsłynniejsze komety okresowe oraz jednopojawieniowe.

5.  Najnowsze osiągnięcia fizyki i astronomii ( szkoła średnia)

W przystępny i ciekawy sposób omówione najdonioślejsze odkrycia astronomiczne ostatnich lat, uzupełnione o barwne wizualizacje. Odkrywanie planet podobnych do Ziemi, detekcja fal grawitacyjnych, poznanie rozmiarów Wszechświata, promieniowanie gamma, czarne dziury i najciekawsze misje kosmiczne.