Europejskie Dni Dziedzictwa 2015

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 na Warmii i Mazurach

Pod hasłem „Utracone Dziedzictwo”

12 wrzesień 2015
Zespól Wzgórza Katedralnego we Fromborku – kanonia św. Ignacego

Utracone dziedzictwo regionu – sesja naukowa

Organizatorzy:

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Program

9. 45  – Otwarcie sesji

10.00  – Ks. dr hab Krzysztof Bielawny, Gietrzwałd-Olsztyn,  Świątynie luterańskie w byłych Prusach Wschodnich przed II wojną światowa i po niej

10.30 -  Ks. Tomasz Garwoliński, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie,  Utracone i odzyskane kościelne  księgozbiory warmińskie od XVII do XX wieku 

11.00 – dr Tomasz Chwietkiewicz, Towarzystwo Miłośników Braniewa,  Wieża bramna w Braniewie  jako relikt utraconej siedziby biskupa warmińskiego

11.30 – Weronika Wojnowska, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,  Fabryka pieców kaflowych Waltera Wendla w Braniewie

12.00 -  Jagoda Semków, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Piece kaflowe – utracone/tracone dziedzictwo naszego regionu

12.30 -  Jerzy Butkiewicz, Towarzystwo Miłośników Braniewa, Dawna stolica Warmii potrzebuje dowodów na swoja historyczną wielkość –konieczność utworzenia Muzeum w Braniewie

13.00 – Zakończenie  sesji – kawa i ciasto  przygotowane prze Kawiarenkę Parafialną we Fromborku.