Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 cd.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015 na Warmii i Mazurach

pod hasłem „Utracone Dziedzictwo”

Szpital św. Ducha, ul. Stara 6, Frombork
18 wrzesień 2015 r., godzina 13:00

Pokaz mody grzebalnej

Organizatorzy:

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Odzienie dla ciała i duszy – ubiór zmarłego a dawne rytuały pogrzebowe – pokaz mody grzebalnej na wystawie Dębowa kamizelka – skrzynka/-  drewniana jesionka. Trumna – ostatnie   mieszkanie zmarłego, znak odejścia oraz przejścia w zaświaty.

Pokaz ubiorów grzebalnych od XI do XIX wieku powstałych na podstawie reliktów odzieży grobowej  pozyskanej w trakcie badań archeologicznych.

Autor projektu, od prac wykopaliskowych po stworzenie kolekcji strojów,  dr hab. Małgorzata Grupa z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  z zespołem  współpracowników.