Cyrkiel proporcjonalny, J. Koegeler, Gdańsk 1663

Wróć do artykułu.