Rycina z druku, Bion N., Traite de la construction…, Haga 1723

Wróć do artykułu.