Legendy związane z Mikołajem Kopernikiem i miejscem jego życia i pracy – spotkanie

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku  zaprasza na ostatnie spotkanie z cyklu poświęconego historii i  zbiorom Muzeum.

W programie:

Prezentacja „Legendy związane z Mikołajem Kopernikiem i miejscem jego życia i pracy” – Jagoda Semków.

Na wykładzie będzie mowa o:  legendzie związanej z pochodzeniem nazwy miasta, legendzie dotyczącej  kanału, którego budowę przypisywano Kopernikowi,  miejscu jego obserwacji astronomicznych, a także o miejscu pochówku w katedrze i roli Anny Schilling w ostatnich latach jego życia.

08 grudnia 2018 r. (sobota) godz. 17.00

Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
Ronin 25, 14 – 530 Frombork.

Dojazd do wsi Ronin szlakiem rowerowym Green Velo.