Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

37. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego

Decyzja o internowaniu z dnia 12.12.1981 r.

***

Dokument z przeszłości: 20 XII 1980 r. odsłonięto Pomnik Ofiar Grudnia 1970 – projekt pomnika wykonał elbląski rzeźbiarz Henryk Bukowski, Ryszard Tomczyk ułożył tekst znajdujący się na płycie. Monument został poświęcony przez ówczesnego biskupa warmińskiego Józefa Glempa, na uroczystości przybył Lech Wałęsa.

Na fotografii: siedzi rodzina zabitego w grudniu 1970 r. elblążanina, stoją w jednym rzędzie, od lewej: Henryk Szkop – redaktor naczelny biuletynu elbląskiej Solidarności, Kazimierz Szeszel – doradca MKS-u Elbląg, kierowca i ochroniarz Lecha Wałęsy, Lech Wałęsa, Ryszard Kalinowski – przewodniczący MKS Elbląg i v-ce przewodniczący ogólnopolskiej Solidarności, Zbigniew Brzeziński – członek MKS-u w Elblągu.

Dokument z przeszłości: 20 XII. 1980 r. odsłonięto Pomnik Ofiar Grudnia 1970 – projekt pomnika wykonał elbląski rzeźbiarz Henryk Bukowski, Ryszard Tomczyk ułożył tekst znajdujący się na płycie. Monument został poświęcony przez ówczesnego biskupa warmińskiego Józefa Glempa, na uroczystości przybył Lech Wałęsa.