Przetargi 2010

Frombork, 09.06.2010 r.

Znak sprawy: MMK-P6/2010

Nazwa i adres zamawiającego :

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
Adres: 14-530 Frombork, ul. Katedralna 8.
tel. 0- 55 244 00 71, fax. 0- 55 244 00 72
www.frombork.art.pl
e-mail: frombork@frombork.art pl
BIP: http://www.frombork.art.pl/bip.htm
REGON: 170921544
NIP: 582 00 03 299
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZAWIADOMIENIE

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i montaż elementów aranżacji wystawy Fundacje kanoników kapituły warmińskiej w sali wystawowej na drugim piętrze budynku dawnego pałacu biskupiego, który wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-643 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.10.1967 r.

Ogłoszone zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.06.2010 r. pod numerem: 153140 – 2010.

Oznaczenie sprawy MMK-P6/2010

W postępowaniu poddano ocenie następujące oferty:

Lp.

Nazwa firmy

Adres

Liczba punkt?w w kryterium cena Łączna liczba punktów
1 Pracownia Projektowo Dekoratorska Danuta Słomczyńska 60-319 Poznań, ul. Ptasia 30

100

100

2. Pracownia Produkcyjno Usługowo Projektowa Profil Tomasz Matysiak 80-704 Gdańsk ul. Lenartowicza 8 A/ C12

89

89

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja Przetargowa uznała za najkorzystniejszą i wybrała ofertę firmy:

Pracownia Projektowo Dekoratorska
Danuta Słomczyńska
60-319 Poznań,
ul. Ptasia 30

Uzasadnienie wyboru – oferent zaproponował najniższą cenę na wykonanie robót objętych zamówieniem.

Zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a ustawy Pzp, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania faxem niniejszego zawiadomienia albowiem postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8, nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Znak sprawy:MMK-P4/2010

Nazwa i adres zamawiającego :

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
Adres: 14-530 Frombork, ul. Katedralna 8.
tel. 0- 55 244 00 71, fax. 0- 55 244 00 72
www.frombork.art.pl
e-mail: frombork@frombork.art pl
BIP: http://www.frombork.art.pl/bip.htm
REGON: 170921544
NIP: 582 00 03 299

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZAWIADOMIENIE

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie i montaż dekoracyjnych powłok sufitowych w salach wystawowych Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, znajdujących się na parterze, pierwszym i drugim piętrze w budynku Pałacu Biskupiego na Wzgórzu Katedralnym, który wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-643 Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.10.1967 r.

Oznaczenie sprawy MMK-P4/2010

Postępowanie przeprowadzono w trybie negocjacji bez ogłoszenia ponieważ w prowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty. Podstawa prawna art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

W toku postępowania do negocjacji zaproszono 3 wykonawców, zaproszenia do złożenia ofert przyjęło 3 wykonawców.

W terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta 30.04.2010 r. z firmą:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JAK Sp. j. J. A. Kita
80-365 Gdańsk
ul. Czarny Dwór 2 A.


Frombork, 23.04.2010 r.

Znak sprawy: MMK-P3/2010

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000,00 EURO

Nazwa i adres zamawiającego :

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
Adres: 14-530 Frombork, ul. Katedralna 8.
tel. 0- 55 244 00 71, fax. 0- 55 244 00 72
www.frombork.art.pl
e-mail: frombork@frombork.art pl
BIP: http://www.frombork.art.pl/bip.htm
REGON: 170921544
NIP: 582 00 03 299

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZAWIADOMIENIE

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i montaż dekoracyjnych powłok sufitowych w salach wystawowych Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, znajdujących się na parterze, pierwszym i drugim piętrze w budynku Pałacu Biskupiego na Wzgórzu Katedralnym, który wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-643 Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.10.1967 r.

Oznaczenie sprawy MMK-P3/2010.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.04.2010r., nr ogłoszenia 85959 – 2010.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

W tych okolicznościach postępowanie podlega unieważnieniu na podst. Art. 93 Pzp.


Frombork, dnia 13.04.2010 r.

Znak sprawy MMK-P2/2010

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 193 000,00 EURO

1) Nazwa i adres zamawiającego :

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,

Adres: 14-530 Frombork, ul. Katedralna 8.

tel. 0- 55 244 00 71, fax. 0- 55 244 00 72

www.frombork.art.pl

e-mail: frombork@frombork.art pl

BIP: http://www.frombork.art.pl/bip.htm

REGON: 170921544

NIP: 582 00 03 299

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 72109-2010.

ZAWIADOMIENIE

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i montaż w sali wystawowej na pierwszym piętrzebudynku Pałacu Biskupiego, który wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-643 Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.10.1967 r.

następujących elementów:

- ścianki ekspozycyjne z wnękami wystawowymi,

- podest pod rekonstrukcje instrumentów Kopernika (pavimentum),

- kasetony z poliwęglanu mlecznego z wydrukami wielkoformatowymi – 3 szt.

- ekran szklany ekspozycyjny,

- osłony grzejników,

- oświetlenie (szynoprzewód i 25 lamp),

- ławki – 5 szt.,

- kubiki szklane pod rzeźby 50 x 50 x 25 cm ? 5 szt.,

- pleksi mleczne z wydrukami wielkoformatowymi – 7 szt.,

- rolety białe gumowane z prowadnicami – 4 szt.,

- rzutnik multimedialny z ekranem,

- zestawy do prezenterów multimedialnych z obudową – 2 szt.

- litery przestrzenne.

Oznaczenie sprawy MMK-P2/2010, ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 72109-2010

W postępowaniu poddano ocenie następujące oferty:

1. Pracownia Produkcyjno Usługowo Projektowa „PROFIL” Tomasz Matysiak ul. Lenartowicza 8/AC 1280-704 Gdańsk

Łączna ilość punktów w kryterium cena -100

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja Przetargowa uznała za najkorzystniejszą i wybrała ofertę firmy:

Pracownia Produkcyjno Usługowo Projektowa

„PROFIL” Tomasz Matysiak

ul. Lenartowicza 8/AC 12

80-704 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru – oferent zaproponował cenę niższą od kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na wykonanie prac objętych zamówieniem.


Znak sprawy: MMK-P1/2010

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 4 845 000,00 EURO

1) Nazwa i adres zamawiającego :

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,

Adres: 14-530 Frombork, ul. Katedralna 8.

tel. 0- 55 244 00 71, fax. 0- 55 244 00 72

www.frombork.art.pl

e-mail: frombork@frombork.art pl

BIP: http://www.frombork.art.pl/bip.htm

REGON: 170921544

NIP: 582 00 03 299

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 06.02.2010 r., nr ogłoszenia 34298 – 2010.

ZAWIADOMIENIE

o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie posadzek w salach wystawowych, na holach i w korytarzach znajdujących się na pierwszym i drugim piętrze w budynku Pałacu Biskupiego na Wzgórzu Katedralnym, który wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-643 Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.10.1967 r.

L.p. Nazwa firmy Adres Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Budowlane”CEWAR” s. c. Mariusz Cichoński, Ewa Cichońska 82-300 Elbląg, ul. Siedlecka 9

78

78

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe”JAN” Stanuch Jan 14-500 Braniewo, ul. Świętojańska 58

66

66

3. Zakład Remontowo-BudowlanyAntoni Romanowski 14-500 Braniewo, ul. Wiejska 3/2

95

95

4. P.P.H.U. „BUDIM” inż. Tadeusz Wirgowski 14-500 Braniewo, ul. Wileńska 21E/5

100

100

5. CIEPŁY DOM Usługi BudowlaneWalentynowicz Piotr 14-500 Braniewo, ul. Krótka 8

98

98

6. ROKKOL” Spółka z o.o. 82-300 Elbląg, ul. Junaków 4

35

35

7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe”LAN-BUD” Andrzej Landowski 82-300 Elbląg, ul. Kilińskiego 17

53

53

8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Copernicus” Sp. z o.o. 14-530 Frombork, ul. Mickiewicza 9

60

60

9. Zakład Usług Projektowych Bdowlanych Consultingowych „KONSBUD” Grzegorz Dardziński 82-300 Elbląg,ul. Stefana Czarnieckiego 11

92

92

10. Przedsiębiorstwo Budowlano – Konserwatorskie „ARKADA” Krzysztof Semeniuk & Jan Semeniuk 14-530 Frombork ul. Leśna 25

44

44

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja Przetargowa uznała za najkorzystniejszą i wybrała ofertę firmy:

P.P.H.U. „BUDIM”
inż. Tadeusz Wirgowski

14-500 Braniewo
ul. Wileńska 21E/5

Uzasadnienie wyboru : oferent zaproponował najniższą cenę na wykonanie robót objętych zamówieniem

W toku postępowania odrzucono dwie oferty:

L.p. Nazwa firmy Adres Uzasadnienie
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Budownictwa BUDOKAR 11-130 Orneta ul. Braniewska 12 Oferent nie określił terminu wykonania zamówienia. -Treść oferty nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP).
2. FIRMA „JAK-BUD”Jacek Gontarz 14-500 Braniewo ul. Wiejska 34 Oferent nie określił terminu wykonania zamówienia.Treść oferty nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP).

Zgodnie z art. 94 ust.1 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania faxem niniejszego zawiadomienia.